เขียวชอุ่ม! ฝูโจวสร้างทางเท้าให้ชาวเมืองเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เขียวชอุ่ม! ฝูโจวสร้างทางเท้าให้ชาวเมืองเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ

เขียวชอุ่ม! ฝูโจวสร้างทางเท้าให้ชาวเมืองเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ
เขียวชอุ่ม! ฝูโจวสร้างทางเท้าให้ชาวเมืองเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ

 

ทางเดินชมธรรมชาติที่สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างมาพักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่ โดยที่ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความงามของป่าไม้ไว้ได้อย่างลงตัว

สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน
สวนป่าภูเขาต้าฟู (Dafu Mountain) เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

(บันทึกภาพวันที่ 12 พ.ค. 2019)

ที่มา China Xinhua News

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •