อยู่กรุงเทพฯ เวียนเทียนที่ไหนดี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อยู่กรุงเทพฯ เวียนเทียนที่ไหนดี สถานที่เวียนเทียน กรุงเทพ 2562

 

การเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ การที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา เช่น การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

 

 

วัดที่จัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

2. วัดสามพระยาวรวิหาร

3. วัดบวรนิเวศวรวิหาร

4. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

7. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

 

นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ และนายตรวจให้บริการผู้โดยสารตามจุดบริการ ณ วัดต่าง ๆ ในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริการที่อู่หมอชิต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกด้วย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

 

 

สถานที่เวียนเทียน กรุงเทพ 2562 , เวียนเทียน วัดไหน ในกรุงเทพ 2562,เวียนเทียน วัน มาฆบูชา กี่ โมง ,วัน มาฆบูชา เวียนเทียน ไหน ดี,เวียนเทียนวัดไหนดี นนทบุรี,เวียนเทียนที่ไหนดี กรุงเทพ 2562 ,เวียนเทียน มาฆบูชา ,เวียนเทียน วัด ไหน ใน กรุงเทพ 2562 ,เวียนเทียน วิสาขบูชา

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •