ซ้อมใหญ่โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร งานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ซ้อมใหญ่โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร งานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

อลังการ ซ้อมใหญ่โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร งานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนร่วมชมความยิ่งใหญ่ จัดแสดงที่ท้องสนามหลวง

 

โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร
โขน ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร

 

แสดงจริง 22 พ.ค. ถึงวันที่ 28 พ.ค.62

เวลา 18.30-21.30 น.  ภาพถ่ายโดยทีมช่างภาพสำนักข่าวไทย อสมท

 

 

ภาพถ่ายโดยทีมช่างภาพสำนักข่าวไทย อสมท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •