รวมภาพ ดอกกระเจียว เทศกาลดอกกระเจียว ชัยภูมิ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ดอกกระเจียว

กระเจียว, กระเจียวแดง, อาวแดง หรือ ว่านมหาเมฆ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma sessilis) เป็นไม้ล้มลุกในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ช่อดอกชูออกจากปลายลำต้นเทียมโดยมีริ้วประดับ ริ้วประดับตอนปลายมีสีแดงอมม่วง กลีบดอกสีครีม ปลายกลีบปากมีแต้มสีเหลือง ช่อดอกนำไปลวกจิ้มน้ำพริก หน่อใช้ประกอบอาหาร ภาษากะเหรี่ยงเรียกเพาะพอ ชาวกะเหรี่ยงนำช่อดอกอ่อนและหน่ออ่อนไปลวกจิ้มน้ำพริก ดอกกระเจียว เป็นพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพียงปีละครั้งเท่านั้น จะเริ่มเห็นได้ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี และจะเริ่มแทงหน่อออกในช่วงต้นเดือนมิถุนายน สีของดอกกระเจียว จะออกสีชมพูอมม่วง และสีขาว

แหล่งท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว

 

ที่มา Wikipedia

 

รวมภาพ ดอกกระเจียว เทศกาลดอกกระเจียว ชัยภูมิ

ภาพ ดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ภาพ ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
แชะภาพทุ่งดอกกระเจียวเบ่งบานในจังหวัดชัยภูมิ
แชะภาพทุ่งดอกกระเจียวเบ่งบานในจังหวัดชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จ.สุพรรณบุรี
ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •