“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา

“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา ชวนชมสีสันของฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์ (Hundertwasser House) และร้านค้าในฮุนแดร์ตวาซเซอร์ วิลเลจ (Hundertwasser Village) ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์ คือตึกที่เป็นแลนด์มาร์กซึ่งมีกำแพงด้านนอกที่มีสีสันสดใสและมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยฟรีเดนซ์ไรช์ ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ (Friedensreich Hundertwasser) ศิลปินชาวออสเตรีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1983-1985 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนทั่วไปอาศัยและเป็นอาคารที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในกรุงเวียนนาอีกด้วย

(บันทึกภาพวันที่ 17 มิ.ย. 2019)

“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา
“ฮุนแดร์ตวาซเซอร์ เฮาส์” สีสันกรุงเวียนนา

 

 

ที่มา China Xinhua News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •