สุดยอด!! ทีละขั้น พื้นที่สีเขียวแผ่ขยาย หยุดทะเลทรายกลืนกิน ‘ป๋ายจีทาน’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำเร็จทีละขั้น! พื้นที่สีเขียวแผ่ขยาย หยุดทะเลทรายกลืนกิน ‘ป๋ายจีทาน’

ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

(บันทึกภาพวันที่ 21 มิ.ย. 2019)

ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่
ชมภาพพื้นที่สีเขียวตัดกับทะเลทรายของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป๋ายจีทาน เมืองหลิงอู่

 

ขอบคุณเนื้อหาดีดีจาก China Xinhua News

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •