ไห่หนานเตรียมสร้างเขตอนุรักษ์ ‘นกจาบคา’ แห่งที่ 2 ของเกาะ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไห่หนานเตรียมสร้างเขตอนุรักษ์ ‘นกจาบคา’ แห่งที่ 2 ของเกาะ

ศูนย์จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเมืองไหโข่ว รายงานว่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) เกาะทางตอนใต้สุดของจีน วางแผนที่จะจัดตั้งเขตอนุรักษ์สำรองแห่งใหม่สำหรับนกจาบคา (ฺBee-eater bird) นกที่ขึ้นชื่อเรื่องการกินผึ้ง แห่งที่ 2 ของเกาะ

เขตอนุรักษ์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ 52 ไร่ ทางตอนปลายของแม่น้ำอู้หยวน ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนกจาบคา

มีผู้พบเห็นนกจาบคาหัวเขียว (Blue-tailed bee-eater) และนกจาบคาคอฟ้า (Blue-throated bee-eater) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณค่าต่อการวิจัยทางสังคม วิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยาที่สำคัญกว่า 20 ตัว ในเมืองไหโข่วครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2018

ในปีนี้ มีนกจาบคามากกว่า 57 ตัวในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การชมนกที่สุด โดยบริเวณแม่น้ำอู้หยวนได้กลายเป็นจุดชมนกจาบคาที่ดีที่สุดในไหโข่ว

นอกจากนี้ สัตว์หายากหลากหลายชนิด รวมถึงสัตว์คุ้มครองระดับประเทศ อาทิ ไก่ป่า นกกะปูดใหญ่ และเหยี่ยวนกเขาชิครา ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อเขตอนุรักษ์บริเวณลุ่มแม่น้ำอู้หยวนสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะกลายเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับนกจาบคาแห่งที่ 2 ของไห่หนาน

ไห่หนานริเริ่มแผนดังกล่าวในปี 2018 เพื่อรณรงค์การฟื้นฟูระบบนิเวศของเมือง ตั้งแต่ปี 2018-2020 โดยไห่หนานจะแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของพื้นที่ ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า รวมถึงฟื้นฟูภูเขา แม่น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และพืชผลที่เสียหายอย่างเป็นระบบ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •