ทำไมจึงเป็น “ผาหำหด” ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทำไมจึงเป็น “ผาหำหด” ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ 

“ผาหำหด” จ.ชัยภูมิ จุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งในฤดูท่องเที่ยวกระเจียวบาน ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว เป็นชะง่อนผาคล้ายแผ่นกระดานยื่นออกไปกลางอากาศ  สุดยอดความเสียวเบื้องล่างที่ ชัยภูมิ (และ น้ำตกไทรทอง น้ำตกตาดโตน ลานผาหินงาม)

ด้วยลักษณะทางกายภาพ ผาหำหด เป็นชะง่อนผา คล้ายกับแผ่นกระดาน ขนาดกว้างไม่เกินเมตรคูณเมตร ยื่นออกไปกลางอากาศ ไม่มีอะไรรองรับเบื้องล่างที่ความสูง 864 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เสียวจนมีคนกล่าวว่า “เสียวจน หำหด หมดแล้ว”

ผาหำหดเดิมชื่อ ผาน้ำผึ้ง เพราะใต้หน้าผามีผึ้งมาทำรัง ส่วนที่มาของชื่อใหม่ที่ฟังดูหวาดเสียวนี้ เนื่องมาจากในปี พ.ศ.2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้น คือ นายเชาวนเลิศ ไทยานนท์ และคณะได้มาสำรวจจุดชมวิวบริเวณเขาพังเหย และได้พบหน้าผาสวยงามหลายแห่ง พอมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้ ก็เกิดความหวาดเสียวจึงอุทานขึ้นว่า “เห็นแล้วหำหดเลย” ชาวบ้านจึงได้เรียกหน้าผาแห่งนี้ว่าผาหำหด นับตั้งแต่นั้นมา

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •