นักท่องเที่ยวไทยเตรียมเฮ! พาสปอร์ตรุ่นใหม่ขยายอายุจาก 5 เป็น 10 ปี เริ่มกลางปีหน้า

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นักท่องเที่ยวไทยเตรียมเฮ! พาสปอร์ตรุ่นใหม่ขยายอายุจาก 5 เป็น 10 ปี เริ่มกลางปีหน้า

นักเที่ยวชาวไทยเฮ! เมื่อกระทรวงต่างประเทศ เปิดเผยว่า พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ที่ขยายอายุพาสปอร์ตเพิ่ม 5 ปี เป็น 10 ปี จะเริ่มให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2563 พร้อมลดระยะเวลายื่นคำร้องลง ให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 12 นาที และเพิ่มข้อมูลทางชีวมาตร การเก็บม่านตาด้วย ซึ่งจะช่วยให้การพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือมีความแม่นยำมากขึ้น

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ว่า กระทรวงฯ ได้ผู้จัดทำ และเริ่มดำเนินโครงการแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมระบบงาน และติดตั้งระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน และคาดว่าพาสปอร์ตรุ่นใหม่นี้จะเริ่มให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2563

โดยจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตงาน (ทีโออาร์) ใหม่ ที่กำหนดให้ร่นระยะเวลาการทำพาสปอร์ตให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 12 นาที จากปัจจุบันที่ต้องใช้เวลาในการยื่นคำร้องเฉลี่ย 20 นาที พร้อมเพิ่มชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสปอร์ตชั่วคราวอีก 187 ชุด จากปัจจุบันมี 313 ชุด ส่งผลให้ในอนาคตจะมีทั้งหมด 500 ชุด และสามารถเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 15 จุดทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเวลาในการทำเล่มพาสปอร์ตก็จะลดลง จาก 2 วัน เหลือเพียง 1 วันด้วย

สำหรับอายุพาสปอร์ต ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเล่มพาสปอร์ตอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ยกเว้นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะอนุญาตให้ทำพาสปอร์ต 5 ปีเท่านั้น เนื่องจากเด็ก และเยาวชน ยังมีรูปหน้าที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งยังเปิดเผยว่า ในส่วนของข้อมูลทางชีวมาตร ที่ถือว่ามีความสำคัญในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือ ซึ่งอี-พาสปอร์ต ระยะที่ 3 นี้จะมีการเก็บข้อมูลชีวมาตรม่านตา เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 2 ที่เก็บเฉพาะรูปหน้า และลายนิ้วมือเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบตัวบุคคลมีความแม่นยำขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการออกแบบลวดลายภายในพาสปอร์ต ที่จะสะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศด้วย ส่วนราคายังอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากต้องคำนวณต้นทุน และแก้ไขกฎระเบียบภายในกระทรวงฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

ที่มาข่าวจาก BLT Bangkok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •