เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร 2562 สุราษฎร์ธานี 01 – 12 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

ชมขบวนแห่และประกวดรถบุพชาติการประกวดผลิตผลทางการเกษตรสินค้าชุมชน นิทรรศการการแข่งขันเดิน – วิ่ง เมืองเงาะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน การแข่งขันมอเตอร์ครอส , มวยไทย , กิจกรรมปั่นไปชิมไปกิจกรรมทัวร์สวนเงาะและแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนาสาร

สถานที่จัดงาน : เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลเมืองนาสาร โทรศัพท์ 0 7734 1021 ต่อ 108


  •  
  •  
  •  
  •  
  •