แนะนำ 40 ที่เที่ยวทั่วไทย ชีวิตนี้ใครไปครบ อนุญาตให้ตายได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แนะนำ 40 ที่เที่ยวทั่วไทย ชีวิตนี้ใครไปครบ อนุญาตให้ตายได้

 

ไปเที่ยวทั่วไทยกันแบบฟินๆ กับ 40 สถานที่เที่ยวในประเทศไทย ที่สวยและบรรยากาศดี หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้มีที่เมืองไทยที่เดียวเท่านั้น

ปางอุ๋ง ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ปาย ตั้ง อยู่ใน อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

ปาย…อําเภอเล็ก ๆ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเยือน อย่างไม่ขาดสาย ความเงียบสงบลําน้ำปายสายน้อยที่ไหลผ่าน กระต๊อบเล็ก

ดอยอ่างขาง ( ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ) ตั้งอยู่ใน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก ดอยอ่างขาง360องศา

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ( ดอย อ่างขาง ) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่บน เทือกเขาตะนาวศรี ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ใน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อลังการทะเลหมอก อุทยาน แห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท่องที่อําเภอแม่แตง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 

วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ใน อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย

วนอุทยานภูชี้ฟ้า – ภูชี้ฟ้า อยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท่องที่บ้านร่ม ฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย

 

 

ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

ดอยแม่ สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจาก กองพล 93 ซึ่งอพยพจากประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย จํานวนสองกองพัน

 

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

ป่าเมฆสูงสุดแดนสยาม แต่เดิม ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา คําว่า ดอยหลวง หมายถึง ภูเขาที่มี ขนาดใหญ่

 

 

วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงราย

วัดร่องขุ่น อยู่ที่บ้านร่องขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึงตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ใน อ. ภูกระดึง จ. เลย

วัน ที่ 18 ม.ค. 48 อุณหภูมิบนยอด เขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงวันนี้อุณหภูมิ ต่ำสุด 8.2 องศาเซลเซียล อุณหภูมิสูงสุด 22.5 องศาเซลเซียล

 

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ใน อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

ทุ่ง บัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลแม่อูคอ อําเภอขุนยวมตามเส้น ทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอําเภอประมาณ 1 กิโลเมตร

 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหิน ร่องกล้า


ตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสอง จังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดิมเป็นสมรภูมิสู้รบ ในภูทับเบิก มีภูลมโล ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในอุทยานฯ

 

พระตําหนักดอยตุง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

พระ ตําหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

เวียงกุมกาม ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่


เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด่านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง

 

ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

สวน แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระตําหนักดอยตุง สร้างในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว

ดอยเชียงดาว ตั้งอยู่ใน อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว ยอดสูงสุดของดอยเชียงดาว เรียกว่า ดอยหลวง เชียงดาว

 

วัดพระธาตุลําปางหลวง ตั้งอยู่ใน อ. เกาะคา จ. ลําปาง

วัดพระธาตุลําปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ลําปางมาแต่โบราณ ตามตํานานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่ สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย

 

ถ้ำแก้วโกมล ตั้งอยู่ใน อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน


ถ้ำ แก้วโกมล อยู่ในท่องที่ ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติป่าแม่ยวม ฝั่งซ้าย มีเนื้อที่ประมาณ 51.26 ไร่

 

ภูโคลน ตั้ง อยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

ภูโคลน ลึกลงไปใต้พื้นพิภพปฐพี ลี้ลับด้วยทะเลสาบใต้ดิน ที่แท้คือสายน้ำแร่อัน ทรงคุณค่าที่ มนุษย์ค้นหา และพบว่า ตะกอนโคลนที่ปนเปิ้อนมากับน้ำใต้พิภพนั้น

 

หมู่บ้านรักไทตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

หมู่บ้าน รักไท (แม่ออ) ตั้งอยู่ ต.หมอกจําแป๋ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กิโลเมตร ผ่านน้ำตกผาเสื่อขึ้นเขา เป็นทางลาดยาง

 

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ใน อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ

อุทยาน แห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อําเภอหนอง บัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอภักดีชุมพล และ อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ประมาณ 199,375 ไร่

 

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ใน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

สวน สนบนภูหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อําเภอหล่มเก่า อําเภอหลมสัก อําเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ถ้ำลอดปางมะผ้า ตั้งอยู่ใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

ถ้ำลอดปางมะผ้า ถ้ำผีแมนเมืองไทย เถื่อนถ้ำ ยิ่งใหญ่กลางพงไพรแม่ฮ่องสอน ซอกซอนเป็น โพรงถ้ำด้วยธารน้ำไหลผ่าน ชั่วนาตาปีมีโลกพิสุทธิ์ดุจประกายเพชร

 

 อุทยานแห่งชาติออบหลวงตั้งอยู่ใน อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

 อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบ นิเวศทุกประการ

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดําเนินการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือชาวไทยภูเขา

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ใน อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ปฐมบทแห่งการอนุรักษ์พงไพรและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของประเทศไทย มีอาณา เขตครอบคลุม 11 อําเภอ ของ 4 จังหวัด

 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งอยู่ใน อ. ปัว จ. น่าน

มหัศจรรย์ชมพูภูคา และป่าปาล์มยักษ์ ดอยภูคาเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่พบต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) ซึ่งเป็นพืชหายาก

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ใน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

มหัศจรรย์ป่าใหญ่แห่งเทือกเขาตะนาว ศรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุม ท้องที่อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ดอย สุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ พระตําหนักภูพิงค์ ราชนิเวศน์

 

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของ ทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ เบื้องซ้าย (กระดูกไหปลา
ร้า) ของพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่ ใน อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่วาง อําเภอแม่ แจ่ม และอําเภอสะเมิง

 

 

หมู่เกาะสุรินทร์ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์)ตั้งอยู่ ใน อ. คุระบุรี จ. พังงา

ที่สุดแห่งป่าปะการังและวิถีชาวเล พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์

 

สามเหลี่ยมทองคํา ตั้งอยู่ใน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

สาม เหลี่ยมทองคํา อยู่ห่างจากอําเภอแม่สาย 28 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่

 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตั้งอยู่ใน อ. ละงู จ. สตูล

ตํานาน หมู่เกาะทะเลใต้ ตะรุ เตา เป็นคําที่เพี้ยนมาจากคําว่า ตะโละเตรา ในภาษา มลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ ในทะเลอันดามัน

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

สุดยอดน้ำตกแห่งเมืองสามหมอกและ ทุ่งดอกบัวตองอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอขุน ยวมและอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติสาละวินตั้งอยู่ใน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอ สบเมย อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ ราบริมฝั่งน้ำ

 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. กระบี่

เกาะสวรรค์ แหล่งโบราณหอยล้านปี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. ชุมพร 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติที่หลากหลาย แนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์และสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะ

 

วัดพระธาตุดอยกองมูตั้งอยู่ ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

 

ทะเลแหวกตั้งอยู์ใน อ. เมือง จ. กระบี่

ทะเลแหวก อัศจรรย์ Unseen Thailand ลึกล้าเข้าไปกลางทะเลลึกแห่งอันดามัน ช่วงเวลาหนึ่งที่เรานั่งเรือชม เกาะรูปร่าง สวยงามแปลกตา

 

ท่องเที่ยวไทย / ท่องเที่ยว 77 จังหวัด / ปฏิทินท่องเที่ยว / รวมเทศการกินเจ

ลิงค์ท่องเที่ยวแนะนำ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •