นมัสการพระ วัดไร่ขิง แวะอิ่มที่ตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง

 

การมีวันหยุดนอกเหนือจากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ทำให้ฉันบันเทิงใจไม่น้อย เพราะเป็นช่วงเวลาที่ฉันจะได้หาสถานที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ไม่ต้องไปเบียดแย่งกับผู้คนมากนัก และสถานที่ที่ฉันจะไปก็ไม่ไกลเลย แค่นครปฐมเมืองส้มโอหวานเพื่อนบ้านของเรานี่เอง

วันนี้ฉันออกเดินทางแบบสบายๆในช่วงสายๆ กะว่าจะไปทำบุญและหาของอร่อยลงท้องให้หนำใจ ฉันจึงมุ่งหน้าไปยัง ?วัดไร่ขิง? หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ?วัดมงคลจินดาราม? ตั้งอยู่ที่อ.สามพราน เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยเอาบุญกันแต่เริ่มแรกของวัน

 

หลวงพ่อวัดไร่ขิงภายในอุโบสถ
หลวงพ่อวัดไร่ขิงภายในอุโบสถ

 

 

วัดแห่งนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 โดย “สมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (พุก )” ในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ท่านได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิงและวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นบ้านโยมบิดาและมารดาของท่าน และด้วยบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่ของชาวจีน และนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบนี้ว่า ?ไร่ขิง? ต่อมาเมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และได้ชื่อตามชุมชนว่า ?วัดไร่ขิง?

 

จิตกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดไร่ขิงตอนหนึ่งเป็นเรื่องพระปฐมเจดีย์
จิตกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดไร่ขิงตอนหนึ่งเป็นเรื่องพระปฐมเจดีย์

 

 

ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพราน สมเด็จฯ ได้เสด็จมาที่วัดไร่ขิง และทรงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า ?วัดมงคลจินดาราม?

 

มณฑปพระพุทธบาท วัดไร่ขิง
มณฑปพระพุทธบาท วัดไร่ขิง

 

 

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิง ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า ?หลวงพ่อวัดไร่ขิง? เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย และพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

แต่ก็มีอีกตำนานหนึ่งเล่าว่า ในกาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องชาวเมืองเหนือ 5 คน ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ได้ตั้งสัตย์อธิฐานว่าจะขอบำเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์ จนกว่าจะถึงพระนิพาน

 

สวนสวยริมน้ำวัดไร่ขิง
สวนสวยริมน้ำวัดไร่ขิง

 

 

ครั้งพระอริยบุคคลทั้ง 5 องค์ ได้ดับขันธ์ไปแล้ว ก็เข้าไปสถิตในพระพุทธรูปทั้ง 5 องค์มีความปรารถนาที่จะช่วยคนทางเมืองใต้ที่อยู่ติดแม่น้ำให้ได้พ้นทุกข์ จึงได้พากันลอยน้ำลงมาตามลำน้ำทั้ง 5 สาย เมื่อชาวบ้านตามเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเห็นเข้า จึงได้อัญเชิญและประดิษฐานไว้ตามวัดต่างๆ ได้แก่ วัดโสธรวรวิหาร วัดบางพลี วัดบ้านแหลม วัดเขาตะเครา และวัดไร่ขิงแห่งนี้

 

อุทยานพระเบญจภาคี วัดไร่ขิง
อุทยานพระเบญจภาคี วัดไร่ขิง

 

 

เมื่อไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงและขอพรเป็นอันสบายใจแล้ว ฉันก็ออกจากวัดไร่ขิงเดินทางต่อไปยัง ?วัดดอนหวาย? ที่อยู่ไม่ไกลกัน แต่การเดินทางไปยังวัดดอนหวายนั้นฉันไม่ได้นั่งรถไปหรอกนะ เพราะบรรยากาศมันพาให้ฉันก้าวเท้าลงเรือไป

 

อุโบสถแบบไทยของวัดดอนหวาย
อุโบสถแบบไทยของวัดดอนหวาย

 

 

ลมเย็นๆโชยแบบอ่อยๆสบายๆตลอดทางที่เรือล่องอย่างช้าๆผ่านข้างทางที่มีทั้งบ้านเรือน และธรรมชาติแมกไม้ที่ดูเขียวร่มเย็น เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ฉันก็มาถึงยัง ?วัดดอนหวาย? หรือ ?วัดคงคารามดอนหวาย? เดิมชื่อ ?วัดโคกหวาย? เพราะบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่เนินสูง มีต้นหวายขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาเห็นว่าชื่อไม่เป็นมงคลนาม จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ?วัดคงคารามดอนหวาย? เหตุที่เอาคำว่า ?คงคา? นำหน้านั้น เพราะเห็นว่าวัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนนั่นเอง

 

พระพุทธรูปประดิษฐานภายในศาลาติดกับตลาดริมน้ำ
พระพุทธรูปประดิษฐานภายในศาลาติดกับตลาดริมน้ำ

 

 

ตามประวัติวัดดอนหวายแห่งนี้ สร้างขึ้นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับวัดไร่ขิง ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมักนิยมมาไหว้ขอพรกันก็คือ ?หลวงพ่อวิไลเลิศ? ประดิษฐานเป็นองค์ประธานภายในอุโบสถ และ ?หลวงพ่อวิสาหาร? เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีค่อนข้างสูง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นพระประธานภายในวิหาร ด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรพระอัครสาวกด้วย

ด้านนอกวิหาร ทางทิศตะวันออกมีเจดีย์รูปเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนทางด้านทิศใต้มีเจดีย์ทรงลังกาฐานสูงฐานมียักษ์แบกดูสวยงาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ และพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ที่ศาลาด้านข้างตลาดริมน้ำให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพระกันอย่างสะดวกสบาย

 

บรรยากาศตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย
บรรยากาศตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย

 

 

เมื่อไหว้พระขอพรเป็นที่สบายจิตสบายใจแล้ว ก็ได้เวลาที่ฉันจะออกเดินเท้าตะลุยหาของกินที่ ?ตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย? โดยตลาดแห่งนี้มีความยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร ตัวตลาดมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่า ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่ดูคลาสสิกไม่น้อยเลยเชียวหละ

 

ร้านค้าที่ตลาดริมน้ำวัดดอนหวายเปิดขายกันทุกวัน
ร้านค้าที่ตลาดริมน้ำวัดดอนหวายเปิดขายกันทุกวัน

 

 

โดยในอดีต สมัยที่ยังมีการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ตลาดดอนหวายที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจึงเป็นศูนย์รวมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับชาวสวนและชาวนา ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นตลาดน้ำดอนหวายจึงร่วงโรยไปตามกาลเวลา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 ตลาดดอนหวายแห่งนี้จึงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นที่ข้าวของแพง แต่ที่ตลาดดอนหวายยังคงขายสินค้าในราคาประหยัดแบบชาวบ้านกันอยู่

 

มีร้านอาหารมากมายให้ช้อปกันอย่างจุใจในตลาดดอนหวาย
มีร้านอาหารมากมายให้ช้อปกันอย่างจุใจในตลาดดอนหวาย

 

 

จากการบอกเล่าปากต่อปากมาเรื่อยๆ ทำให้ตลาดดอนหวายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนปัจจุบัน ส่วนอาหารการกินที่จำหน่ายก็มีมากมายหลายอย่าง อาทิ ผักสด ผลไม้ นานาชนิด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ปลาสลิด ปลาแห้ง ปลายาง ห่อหมก หนังปลากรายทอด ปลาต้มเค็ม น้ำพริกต่างๆ เป็ดพะโล้ชื่อดังหลายเจ้า ขาหมูเยอรมันทอด ขนมไทยโบราณ ขนมหวานหลากชนิด หรือจะเป็นขนมตาลป้าไข่ ขนมขึ้นชื่อของตลาดดอนหวายก็มีต้นตำหรับอยู่ที่นี่

 

จากตลาดริมน้ำวัดดอนหวายมีเรือท่องเที่ยวบริการทุกวัน
จากตลาดริมน้ำวัดดอนหวายมีเรือท่องเที่ยวบริการทุกวัน

 

 

สำหรับใครที่อยากจะกินมื้อใหญ่กันเดี๋ยวนั้น ก็มีแพอาหารอยู่เรียงติดกันหลายแพ มีอาหารหลายอย่าง ชนิดที่เลือกกินกันไม่ถูกเชียวหละ และที่สำคัญตลาดริมน้ำแห่งนี้เปิดแบบจัดเต็มทุกวัน ใครว่างวันไหนก็มาวันนั้นรับรองไม่เสียเที่ยว

 

ร่มรื่นริมน้ำวัดดอนหวาย
ร่มรื่นริมน้ำวัดดอนหวาย

 

 

 

?วัดไร่ขิง? และ ?วัดและตลาดริมน้ำดอนหวาย? ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การเดินทางจากถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เข้าทางพุทธมณฑล สาย 5 ตรงเข้าไปประมาณประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยจนเจอสามแยก หากเลี้ยวขวาจะไปวัดและตลาดริมน้ำดอนหวาย เลี้ยวซ้ายจะไปยังวัดไร่ขิง

หากใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษม ผ่านสวนสามพราน ก็จะพบป้ายของวัดไร่ขิงอยู่ทางขวามือ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง และรถตู้โดยสารได้อีกด้วย

ส่วนการเดินทางจากวัดไร่ขิงไปวัดดอนหวาย สามารถเดินทางทางเรือได้ทุกวัน โดยในวันธรรมดาจะออกเป็นรอบๆ ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะมีเรือบริการตลอดทั้งวัน

 

ขอขอบคุณ?หนุ่มลูกทุ่ง จาก ผู้จัดการออนไลน์  •  
  •  
  •  
  •  
  •