เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ (Ancient City)

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ (Ancient City)

 

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ (Ancient City)

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ (Ancient City)

 

ค่าเข้าชม :
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท เด็ก(6-14ปี) ท่านละ 175 บาท
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. ผู้ใหญ่ ท่านละ 175 บาท เด็ก(6-14ปี) ท่านละ 80 บาท

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ที่อยู่ : 296/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 027091648 , 027091645 , 027091644
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น.

 

 

เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน

 

– เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน
– สภาพพื้นที่ ที่รักษารูปแบบการดำรงอยู่แบบวิถีไทยที่หาชมไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน
– เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเมืองไทย การเดินทางใช้เวลาเพียง 40 นาที
– ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกด้วยคมนาคมหลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมง
– มีสถานที่พักแรมและสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

วิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา

วิหารของวัดพระศรีสรรเพชญ

วิหารของวัดพระศรีสรรเพชญ

วิหารของวัดพระศรีสรรเพชญ

วิหารของวัดพระศรีสรรเพชญ

วิหารของวัดพระศรีสรรเพชญในเขตพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา เป็นวิหารใหญ่ขนาดเก้าห้องก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อพ.ศ.๒๐๔๒ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๒(พ.ศ.๒๐๓๔-๒๐๗๒) เป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน หุ้มด้วยทองคำหนัก๓๔๖.๕ กิโลกรัม(๒๘๖ชั่ง)เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในพ.ศ.๒๓๑๐ ทหารพม่าได้สุมไฟเผาลอกทองคำที่หุ้มองค์ไปจนหมดเหลือแต่ซาก และเผาพระวิหารด้วย

ต่อมารัชกาลทีี่ ๑ มีพระราชประสงค์จะบูรณะพระศรีสรรเพชญ ให้ดีดังเดิมแต่องค์พระชำรุดเกินกว่าจะบูรณะได้จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำซากมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้นในวัดพระเชตุพน แล้วพระราชทานนามว่า พระเจดีย์ศรีสรรเพ็ชญ์ดาญาณ เมืองโบราณได้ถ่ายแบบซากพระวิหารศรีสรรเพชญ มาสร้างขึ้นเพื่อแสดงแบบอย่างสถาปัตยกรรม และสภาพของสถานที่ ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหลวงเก่านี้ โดยย่อส่วนจากของจริงลงมาหนึ่งในสองส่วน

 

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

เมืองโบราณจำลอง สมุทรปราการ

?ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ภาพบริเวณเมืองโบราณ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

 

ส้นทางไปเมืองโบราณ สมุทรปราการ?(Ancient City)

 

1.รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ

2.รถโดยสารสาธารณะ : ใช้รถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ. 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ) ลงที่สุดทางแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ซึ่งจะวิ่งผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ ข้อมูลจาก http://www.ancientcity.com/

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดสมุทรปราการ
- 2018-06-27 10:38:09 โพสต์โดย : admin คนดู 15,748 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยว น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว