เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร 55

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดการ : ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

สถานที่จัดงาน : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ตลอดจนบริเวณ ๙ พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม : จำลองสงกรานต์ ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้) กิจกรรมสรงน้ำพระ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดประจำรัชกาลและพระอารามหลวง
๑. วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม
๒. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๓. วัดอรุณราชวราราม
๔. วัดกัลยาณมิตร
๕. วัดระฆังโฆสิตาราม
๖. วัดสุทัศเทพวราราม
๗. วัดบวรนิเวศวิหาร
๘. วัดสระเกศ
๙. วัดชนะสงคราม
๑๐. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
๑๑. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
๑๒. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๓. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

กิจกรรมสงกรานต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (ชุมชนบางลำพู ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ สวนสันติชัยปราการวิสุทธิ์กษัตริย์)
กิจกรรมสงกรานต์ที่บ้านเกิด
กิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐

Tourism Authority of Thailand Call Center 1672
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org
อีเมล์ : tatbangkok@tat.or.th


  •  
  •  
  •  
  •  
  •