มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์

เปิดประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์

  มิวเซียมสยาม   ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ในการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ให้กับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เลยก็ได้ว่า.. ทำให้พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเตียน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตัวอาคารเป็นกระทรวงพาณิชย์เดิม และเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์