มิวเซียมสยาม MuseumSiam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มิวเซียมสยาม MuseumSiam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม

เปิดประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม   ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ในการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ให้กับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เลยก็ได้ว่า.. ทำให้พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเตียน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตัวอาคารเป็นกระทรวงพาณิชย์เดิม และเคยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

การจัดแสดงได้นำสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเพลิดเพลิน และรุกเร้าความอยากใคร่รู้ ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญรูปแบบและการเรียงลำดับเนื้อหานั้น สามารถอธิบายถึงความเป็นมาของคนไทย  ทั้งในมิติทางด้านชาติพันธุ์  ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี จนกลายมาเป็นชนชาติไทยในทุกวันนี้ได้อย่างน่าประทับใจ ..

เป็นห้องมาแสดงประวัติความมา ของอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ที่ผ่านการบูรณะเป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นมิวเซียมสยามที่สวยงามในปัจจุบัน

ห้องเบิกโรง

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ห้องเบิกโรง

เป็นห้องที่ทำการการเบิกตัวละครทั้งเจ็ด ที่จะพาผู้ชมทุกท่าน ย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิด จากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่าเราคือใคร และอะไรคือความเป็นไทยของเรา

ห้องไทยแท้

ห้องไทยแท้
ห้องไทยแท้
ห้องไทยแท้
ห้องไทยแท้

เป็นอีกห้อง ที่ทำให้เราเกิดความอยากรู้ว่า ไทยแท้คืออะไร และเป็นอย่างไรจึงเรียกได้ว่าไทยแท้

ช่วงที่ 2 (ชั้นที่ 3)  “สยามประเทศไทย”

นำเสนอเรื่องราวการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรใหญ่ ที่ครอบคลุมดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการกำเนิดขึ้นของ “สยามประเทศไทย” นั่งเอง

เปิดตำนาน สุวรรณภูมิ

เปิดตำนานสุวรรณภูมิ
เปิดตำนานสุวรรณภูมิ

เป็นห้องที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางสังคม ก่อนที่จะมาเป็นบรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า “สุวรรณภูมิ” คือชื่อที่ชาวโลกเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ใช้เรียกดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันออกของอินเดีย ส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้มีกรุงเทพฯ ที่ยังนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเล ซึ่งการศึกษาโครงกระดูก หลุมฝังศพ และอารยธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินทำให้รู้จักดินแดนแห่งนี้มากขึ้น

ห้องสุวรรณภูมิ

ห้องสุวรรณภูมิ
ห้องสุวรรณภูมิ

เป็นห้องที่ทำให้รู้จัก “สุวรรณภูมิ” ดินแดนแห่งความมั่งคั่งผ่านทางผู้คน การเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีแห่งโลหะ และความเชื่อ (ผี-พราหมณ์-พุทธ) ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสุวรรณภูมิ คือ รากเหง้าของประเทศไทย

 

ห้องพุทธิปัญญา (Buddhism)

ห้องพุทธิปัญญา (Buddhism)
ห้องพุทธิปัญญา (Buddhism)

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจของพุทธศาสนา ซึ่งมี คาถา เย ธมฺมา (อ่านว่า เย-ทำ-มา) แปลว่า สิ่งทั้งหลายมีเหตุผลเป็นแดนเกิด คาถายอดนิยมแห่งสุวรรณภูมิ มูลเหตุแห่งความใจกว้างและความรักสันติ

 

กำเนิดสยามประเทศ

กำเนิดสยามประเทศ
กำเนิดสยามประเทศ

การนำเสนอด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นนานาแว่นแคว้นต่างๆ ที่เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นนครรัฐ และสืบสานเรื่องราวของวีรบุรุษ ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาจากตำนานท้าวอู่ทอง ,เรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม ..

 

สยามประเทศ

สยามประเทศ

กรุงศรีอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และด้วยอำนาจทางการเมืองที่กว้างไกล ทำให้สามารถควบคุมการผลิตภายในราชอาณาจักรได้ นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยายังเป็นอาณาจักรที่อยู่ใกล้ทะเล จึงพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้า ทางทะเลของภูมิภาค และสืบเนื่องจากการติดต่อค้าขายนี่เอง ที่ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างผู้คนและวัฒนธรรม เกิดเป็นความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้นในแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การทหาร ภาษา และสถาปัตยกรรมต่างๆ ..

 

สยามยุทธ์

สยามยุทธ์

ห้องที่สื่อถึงการทำสงครามในสมัยอยุธยา รูปแบบของ กลยุทธ์ และนัยยะแห่งสงครามที่ซ่อนเร้นความซับซ้อน

ช่วงที่ 3 (ชั้นที่ 1)  “ประเทศไทย”

นำเสนอพัฒนาการของดินแดน ผู้คน และสังคมจากแบบจารีตมาสู่สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน

 

แผนที่มิวเซียมสยาม

แผนที่มิวเซียมสยาม
แผนที่มิวเซียมสยาม

ผืนดินตามธรรมชาติ คงไม่มีเส้นแบ่งใดๆ มาขวางกั้นผู้คน แต่เส้นพรหมแดนก็ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ล่าอาณานิคมเพื่อแบ่ง “เขา” สร้าง “เรา” และรวมไปถึงการสร้าง “ชาติ” ให้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆ

กรุงเทพ ใต้ฉากอยุธยา

กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา

เรื่องราวเมื่อครั้นสิ้นกรุงศรีอยุธยา ชาวกรุงศรีฯ ก็สร้างเมืองของพวกเขาขึ้นใหม่ บนผืนดิน “บางกอก” ซึ่งพวกเขาได้จำลองแนวคิดและสืบสานวัฒนธรรมมาจากเมืองเก่ามากมาย อีกทั้งเมื่อเริ่มสร้างกรุงใหม่ จึงได้เกณฑ์ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมช่วยกัน จนเมื่อสร้างเสร็จจึงลงหลักปักฐาน กลายมาเป็นชาวกรุงเทพฯ ในที่สุดครับ

 

ชีวิตนอกกรุงเทพฯ

ชีวิตนอกกรุงเทพฯ

ห้องที่สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และความฉลาดหลักแหลม ไม่ว่าจะเป็นของเล่น อุปกรณ์การดักสัตว์ เครื่องมือทำกิน ความเชื่อ และพิธีกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ และ วิถีเกษตรที่ผูกพันธ์กับชาวสยามประเทศจนมาถึงทุกวันนี้

 

แปลงโฉมสยามประเทศ

แปลงโฉมสยามประเทศ

การเปลี่ยนโฉมสยามประเทศครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และพร้อมกับเรื่องราวที่น่าติดตาม เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการต่างๆ ของสยามประเทศ

 

กำเนิดประเทศไทย

กำเนิดประเทศไทย

จากสยาม ทำไมกลายเป็นไทย ห้องนี้จะกระตุ้นให้เกิดการค้นหาคำตอบว่า “วันเกิดประเทศไทยคือวันที่เท่าไหร่” และ “กรมโฆษณาการมาเกี่ยวอย่างไร”

 

สีสันตะวันตก

สีสันตะวันตก

เป็นท้องที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์โลกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา ภายหลังความบอบซ้ำจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 1940 เศรษฐกิจที่กำลังรุ่งเรือง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เสียงเพลงแห่งความหวัง และสนุกสนาน กล่อมให้ผู้คนลืมความเจ็บปวดจากสงครามไปได้หมดสิ้น และประเทศไทยก็โกย “ดอลล่าร์” จากการเปิดอ้ารับวัฒนธรรมอเมริกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

 

เมืองไทยวันนี้

เมืองไทยวันนี้

ผ่านกาลเวลามากว่า 3,000 ปี มีสิ่งใดบ้างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนฝังตรึงเป็น “ดีเอ็นเอ” ของความเป็นไทย มีสิ่งดีๆ ใดบ้างที่ยังอยู่กับเราและมีสิ่งดีๆ ใดบ้างที่หล่นหายไปอย่างน่าเสียดาย ภาวะอันสับสนของคนรุ่นปัจจุบันน่าจะแก้ไขได้ หากทุกคนเรียนรู้ “ความเป็นไทยที่แท้จริง” ความเป็นไทยที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย “ความเป็นไทยที่รู้จักเลือกรับและปรับใช้” นั่นคือ การผสมผสานสิ่งดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา

 

เมืองไทยมองไปข้างหน้า

เมืองไทยมองไปข้างหน้า

เป็นห้องที่ตอกย้ำว่า “วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร คนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบได้ครับ”

 

“แล้วคุณล่ะ พร้อมสำหรับประเทศไทย ของพวกเราหรือยัง”

พร้อมขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งน่าศึกษาประวัิติความเป็นมาแห่งชนชาติไทยเป็นอย่างยิ่งครับ …

_______________________________________________________

มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02 225 2777 โทรสาร 02 225 2775 อีเมล์  webmaster@ndmi.or.th

การเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม 

มิวเซียมสยาม เปิดกี่โมง ?

เวลาทำการ

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

(หยุดทำการวันจันทร์)

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป……………50 บาท

ผู้ใหญ่คนไทย…………………………………100 บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ……………………………300 บาท

 

หมู่คณะ

นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป…………….25 บาท

ผู้ใหญ่คนไทย…………………………………..50 บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ……………………………150 บาท

 

หมู่คณะ 20 คนขึ้นไป

หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อนัดหมายเวลาที่ 02-225-2777  ต่อ 410 (วันจันทร์-วันศุกร์)

 

บุคคลที่เข้าชมฟรี

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 150 ซม. พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มัคคุเทศน์(แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

ช่วงเวลาที่เข้าฟรี

ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 18.00 น. ของทุกวันทำการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

มิวเซียมสยาม ไปยังไง ?
การเดินทาง มิวเซียมสยาม 

เรือ : ท่าราชินี ท่าเตียน

รถโดยสารประจำทาง : 3,6,9,12,32,44,47,53,82,524

 

ที่จอดรถ

“มิวเซียมสยาม” มีที่จอดรถภายในพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างจำกัด โปรดสนับสนุนค่าบำรุงสถานที่จอดรถดังนี้

1. จอดรถ 30 นาที แรกฟรี

2. ในกรณีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และมีตราประทับ สี่ชั่วโมงแรกจอดฟรี

3. เมื่อใช้บริการครบ 200 บาท ในร้าน Muse Kitchen byBlackCanyon, Muse Shop รับคูปองจอดรถ สี่ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท

4. กรุณานำรถออกจากที่จอดรถ ก่อนเวลา 19.00 น.

5. ห้ามจอดรถค้างคืน หากฝ่าฝืนปรับวันละ 1,000 บาท

6. หากทำบัตรจอดรถหายปรับ 200 บาท

7. กรุณาอย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถของท่าน

มิวเซียมสยาม แผนที่

แผนที่มิวเซียมสยาม
แผนที่มิวเซียมสยาม

ขอขอบคุณ แหล่งที่มาและภาพประกอบจาก : มิวเซียมสยาม และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ,บขส คู่หูการเดินทาง

ชมภาพรวมบรรยากาศมิวเซียมสยาม (MuseumSiam) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Link ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •