อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

                  ตามตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ได้ทรงหยุดพักพลที่บ้านระแหง แขวงเมืองตาก มีชาวมอญเข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยเป็นจำนวนมาก ทหารพม่าจึงติดตามเข้ามา สมเด็จพระเจ้า กรุงธนบุรีได้เสด็จยกทัพไปขับไล่ และพลัดหลงกับกองทัพ ประจวบกับเป็นเวลากลางคืน และสภาพพื้นที่เป็นป่าเขารกทึบยากแก่การติดตาม กองทัพไทยจึงหยุดพัก ขณะที่พักกันอยู่นั้นได้เกิดมีแสงสว่างพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า และได้ยินเสียงม้าศึกร้อง จึงรีบพากันไปยังจุดนั้น ก็พบสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับม้าอยู่กลางลานหิน มีแสงสว่างออกมาจากพระวรกาย มีทหารพม่าคุกเข่าหมอบอยู่โดยรอบ และขณะนั้นเป็นเวลาฟ้าสางพอดี จึงเรียกบริเวณนั้นว่า ลานสาง และสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับม้ายังคงมีอยู่ในปัจจุบัน คือ บริเวณน้ำตกลานสาง และที่บริเวณลานหินจะมีรอยเกือกม้าของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ด้วย

                 อุทยานแห่งชาติลานสาง2

                   ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง มีอาณาเขตทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทิศใต้จดอำเภอแม่สอด ตามแนวสันปันน้ำ เทือกเขาถนนธงชัย และคลองห้วยทราย ทิศตะวันออกจดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1108 และทิศตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 และเขตอำเภอแม่สอด ตามแนวสันปันน้ำ เทือกเขาถนนธงชัย มีพื้นที่ประมาณ 104 ตรกม.. หรือ 65,000 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดพื้นที่ ส่วนที่สูงที่สุดของอุทยานฯ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และลาดต่ำลงมาทางด้านทิศตะวันออก มีลำธารไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยลานสาง ห้วยท่าเล่ย์ คลองห้วยทราย ห้วยอุมยอม ป่าในเขตอุทยานฯ มีทั้งป่าดงดิบ ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ สลับกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติลานสางแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส

แหล่งท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติลานสาง-ผาลาด  

  ผาลาด ลักษณะเป็นผาหินลาดชันเล็กน้อยกว้าง 25 เมตร มีกระแสน้ำไหลบ่าไปตามแผ่กระจายออกเป็นแผ่นอุทยานแห่งชาติลานสาง-น้ำตกลานเลี้ยงม้าบางๆ แล้วค่อยรวมตัวไหลลงแอ่ง

 

  น้ำตกลานเลี้ยงม้า ตั้งอยู่*งจากผาลาดประมาณ 20 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไม่สูงนักไหลผ่านช่องว่างประมาณ 6 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง

 

   น้ำตกผาผึ้ง อยู่ตอนต้นของห้วยลานสาง สูงขึ้นไปตามซอกเขา *งจากน้ำตกลานสางประมาณ 750 ม. มีลักษณะเป็นหน้าผาใหญ่ ลาดชันประมาณ 70 องศา สูงประมาณ 30ม.

   น้ำตกผาน้อย มีความสูงประมาณ 8 ม. อยู่สูงขึ้นไปตามลำห้วยลานสาง *งจากน้ำตกผาผึ้งประมาณ 100 ม.มีลักษณะเป็นซอกผาแคบๆ จึงบีบลำห้วยลานสางให้เล็กลง ทำให้กระแสน้ำไหลผ่านด้วยความเร็วสูง พุ่งลงแอ่งน้ำเบื้องล่าง

  น้ำตกผาเท อยู่สูงขึ้นไปตามลำห้วย *งจากน้ำตกผาน้อยประมาณ 2 กม. ลักษณะเป็นผาชัน สูงประมาณ 25 ม. เมื่อน้ำในลำห้วยลานสางที่ไหลมาตามซอกเขาด้วยความเร็วถึงยอดหน้าผาที่เป็นท้องน้ำตก น้ำจะลดระดับอย่างรวดเร็ว และพุ่งพ้นยอดผาเป็นสายน้ำสู่แอ่งเบื้องล่างด้วยความแรง จนน้ำกระจายเป็นฝอยทำให้เกิดเสียงดัง

อุทยานแห่งชาติลานสาง- น้ำตกลานสาง   น้ำตกลานสาง อยู่ตอนบนของห้วยลานสาง ถัดจากน้ำตกลานเลี้ยงม้าขึ้นไป เป็นน้ำตกที่สวยงามสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลผ่านซอกเขาแล้วหักเหลี่ยมลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รวมตัวไหลลงสู่แอ่งน้ำตกลานเลี้ยงม้า

อุทยานแห่งชาติลานสาง

   น้ำตกผาเงิน เกิดจากห้วยผาเงิน สูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาว ความงามจะอยู่ที่ผาเงินที่มีลักษณะสูงชันเป็นหลืบเหลี่ยม บางตอนมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

จุดชมวิว อุทยานฯ มีจุดชมวิวอยู่บนยอดเขาน้อยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองตากได้ โดยมีทางขึ้นบริเวณศาลเจ้าพ่อข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ราคา 30 บาท (ไม่รวมคนขับ)

อุทยานแห่งชาติลานสาง                          อุทยานแห่งชาติลานสาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างการเดินทางไปจุดชมวิว

การเดินทาง
สู่อุทยานแห่งชาติลานสาง จากจังหวัดตากเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตาก-แม่สอด ถึง กม.ที่ 12 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่น้ำตกลานสานอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติลานสางได้จัดบ้านพัก เต้นท์ สถานที่กางเต้นท์ ร้านอาหาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการ

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ให้เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (สายเอเชีย) ก่อนถึงจังหวัดตากประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (สายเอเชีย 2 ตาก-แม่สอด) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 12 ให้เลี้ยวซ้ายตรงป้ายอุทยานแห่งชาติลานสาง ไปตามถนนอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติลานสางซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 430 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายเหนือ สายกรุงเทพฯ – ตาก ลงที่สถานนีขนส่งจังหวัดตาก หรือสายอื่นๆ แต่ต้องแจ้งพนักงานขับรถโดยสาร หรือพนักงานเก็บค่าโดยสารว่าต้องการลงที่สถานีขนส่งจังหวัดตาก จากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้หรือรถบัส สายตาก – แม่สอด ให้แจ้งพนักงานขับรถโดยสารว่าต้องการไปที่อุทยานแห่งชาติลานสาง (ประมาณกิโลเมตรที่ 12) เมื่อถึงปากทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และร้านอาหาร และเดินเท้าอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ค่ายพักแรม และร้านอาหาร การเดินเท้าเข้าอุทยานแห่งชาติ เส้นทางสบายๆ ถนนลาดยาง ไม่ลาดชัน ระหว่างทางมีน้ำตกให้ลงเล่นน้ำได้

อุทยานลานสาง


  •  
  •  
  •  
  •  
  •