สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกสีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ตรัง

กะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จ.ตรัง ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กิโลเมตร ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่ กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อนได้ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำที่สร้างไว้อย่างสวยงาม เชื่อมถึงกันทั้ง 3 ศาลา รอบๆ บริเวณได้รับการแต่งเป็นสวนสาธารณะ มีสวนสัตว์และภัตตาคารร้านอาหารใต้ร่มไม้ ไว้บริการแก่ผู้เข้าไปเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามเย็น เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรัง ทางไปจังหวัดพัทลุง ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 1 กม. ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนมักแวะไปทำความเคารพอนุสาวรีย์ของท่าน บริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระตำหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น เวลาเย็นๆ มีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก พระยารัษฎาฯ ได้สร้างและทำนุบำรุงความเจริญแก่จังหวัดตรังไว้มาก เช่น ด้านคมนาคมในจังหวัดตรัง ด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษา การปกครอง นโยบายรักษาความสงบและการสาธารณสุข ฯลฯ และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกที่ปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้

อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

น้ำตกเขาหลัก
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตรครับ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สภาพธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ด้วย
สภาพทั่วไปของตำบลน้ำผุด : พื้นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) น้ำตกเขาหลัก
2) น้ำตกหนานควายพลัด
3) น้ำตกห้วยครก
4) สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์
5) วัดภูเขาทอง
6) วัดทุ่งนา
7) วัดไร่พรุ
8)วัดน้ำผุด
9) สำนักสงฆ์บ้านห้วยเร็จ
10) โรงเรียนมัธยมน้ำผุด

น้ำตกเขาหลัก

สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ำผุดหรือเขาแปะช้อย)
อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ช่วงเย็น ๆ จะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวน เป็นสวนสาธารณะกลาง เมืองตรัง ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่กว่า 280 ไร่ มีลักษณะคล้ายเหยือกแก้วหรือแจกันที่คอดกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และ ป่าราโพ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ทุ่งนํ้าผุด” และเกาะกลางนํ้าที่มองดูคล้ายเนินเขา ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

สวนสมเด็จศรีนครินทร์ (ทุ่งน้ำผุด)

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2464 ภูเขาทองแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานว่า ภูเขาชุมทอง วัดภูเขาทองมีโบราณวัตถุสำคัญคือ พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน ประดิษฐานอยู่ที่เพิงผา องค์พระมีความยาว 9 เมตร ฝ่าพระบาทมีลวดลายนูนคล้ายดอกบัว ประวัติการสร้างพระพุทธรูปไม่แน่ชัด มีเรื่องเล่าสืบกันมากล่าวว่า เมื่อครั้งบูรณะปฎิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช หมู่พุทธบริษัทที่ไปไม่ทัน ได้ฝังทรัพย์สมบัติไว้ใต้เพิงผา และสร้างพระพุทธรูปปิดทับ แต่มีบางกลุ่มกล่าวว่าเป็นพระพุทธรูปที่นางเลือดขาวมาสร้างไว้ ลักษณะพิเศษขององค์พระคือ พระเศียรสวมเทริดมโนราห์ นับเป็นงานพุทธศิลป์ที่ผสมผสานกับศิลปะพื้นบ้านโดยฝีมือและแนวคิดสร้างสรรค์ของช่างพื้นบ้าน และนับเป็นพระนอนสวมเทริดมโนราห์หนึ่งเดียวในเมืองตรัง เป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง11

พระพุทธรูปหยก
วัดคลองน้ำเจ็ด เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์ใหม่ที่เพิ่งนำมาประดิษฐาน อยู่ที่วัดคลองน้ำเจ็ด เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง แทนพระพุทธสิหิงค์ที่สูญหายไป พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักด้วยหยกน้ำข้าว หนัก 2 ตัน นำมาจากประเทศจีน ฝีมือช่างชาวกรีก มีพุทธลักษณะศิลปะอินเดีย ปางปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 120 ซม. สูง 150 ซม. หนา 75 ซม. จุดเด่นอยู่ที่สีหยกเข้ม บริเวณพระพักตร์พระอุระและชายจีวร มีสายแร่สีแดงเหลือง คามตามวรกาย งดงามแปลกตา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •