วัดพระธาตุจอมจันทร์ เชียงราย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วัดพระธาตุจอมจันทร์ เชียงราย

พระธาตุจอมจันทร์5

ประวัติวัดพระธาตุจอมจันทร์
ครูบาทิพย์ เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2458 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่งเป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งองค์พระธาตุ เช้าวันรุ่งขึ้นจึงไปสำรวจพบว่าเป็นดอยที่เหมาะสม มีคูล้อมรอบ ไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนสาธุชนร่วมกันก่อสร้างพระเจดีย์ ต่อมาในพ.ศ. 2468 ได้ก่อสร้างวิหาร กุฎิ และศาลา ตั้งชื่อว่าวัดพระธาตุจอมจันทร์ มีภิกษุจำพรรษาติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2480 ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลาและกุฎิจนหมด เหลือแต่พระเจดีย์และวิหาร ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง ห่างวัดเดิม 300 เมตร วัดพระธาตุจอมจันทร์จึงได้กลายเป็นวัดร้างแต่นั้นมา จนถึงพ.ศ. 2542 จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่
ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

คำบูชาพระธาตุจอมจัน
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อิธะปัพะเต
ปะติฏฐิตา เอตนะ มะมะปุญญานุพาเวนะ
สะทาโสตถี ภะวันตุเต

พระธาตุจอมจันทร์3

พระธาตุจอมจันทร์6

พระธาตุจอมจันทร์7

การเดินทาง
ออกจากอำเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสน มุ่งสู่อำเภอแม่จันผ่านเทศบาลจันจว้า ตำบลจอมสวรรค์ และตำบลสันทราย ถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจันทร์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •