ป้อมแผลงไฟฟ้า สมุทรปราการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ป้อมแผลงไฟฟ้า
อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ป้อมแผลงไฟฟ้า

ป้อมแผลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลพระประแดง ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของ ฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นเสมือนหนึ่งฐานทัพด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นเมืองที่มีป้อมปราการหลายแห่ง เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีพระราชดำริที่จะใช้ป้องกันพระราชอาณาจักร ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงได้ทำการบูรณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยบริเวณข้างบนของป้อมได้จัดปืนใหญ่โบราณหลายกระบอกตั้งไว้ให้ชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกต้นไม้ร่มรื่น

ป้อมแผลงไฟฟ้า สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘ สร้างขึ้นทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ป้อมที่สร้างขึ้นทางฝั่งขวาของแม่น้ำได้แก่ ป้อมมหาสังหาร ป้อมราหูจร ป้อมปีศาจสิง ป้อมวิทยาคม ปัจจุบันเหลือแต่ป้อมแผลงไฟฟ้าเท่านั้น บริเวณภายในป้อมมีเชิงเทินที่ตั้งปืนใหญ่และถนนที่สำหรับชักลากปืนขึ้นบนเชิงเทิน กำแพงป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นกำแพงสองชั้น ตอนกลางอัดแน่นเพื่อป้อมกันกระสุนปืนที่ยิงตกลงมา นับว่าเป็นป้อมที่แข็งแรงมากในสมัยนั้น และระหว่างป้อมฝั่งขวาและป้อมฝั่งซ้ายมีการขึงโซ่โดยใช้ซุงเป็นทุ่นกั้นขวางแม่น้ำเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันเรือข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานทางทะเล
ปี พ.ศ.๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมป้อมแผลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เทศบาลเมืองพระประแดงได้ตกแต่งซ่อมแซมให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ป้อมแผลงไฟฟ้า2ประตูป้อมแผลงไฟฟ้า
ป้อมแผลงไฟฟ้า มีกำแพงล้อมรอบตัวป้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ มีกำแพง ๒ ชั้น ถมดินอัดแน่นระหว่างชั้นนอกและชั้นใน  ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีบันไดทางขึ้นไปบนซุ้มประตูด้านในทั้ง ๒ ด้าน มีแนวกำแพงป้อมทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ด้านในกำแพงมีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงทางขวามือ เมื่อเดินถึงกำแพงชั้นในจะมีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงชั้นในที่มีดินถมอันแน่นระหว่างกำแพงป้อมชั้นนอกและชั้นในทอดตัวไปทางทิศใต้ ด้านซ้ายมือ เดินถึงกำแพงชั้นในแต่ไม่มีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพง มีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงด้านทิศเหนือแต่ไม่มีทางลง

บริเวณภายในป้อมมี

 • กำแพงป้อมชั้นในตรงกลางกำแพงมีทางลาดขึ้นลงเป็นที่ชักลากปืนใหญ่ขึ้นไปบนกำแพงป้อมทางทิศใต้ ซึ่งมีดินถมอัดป้อมแผลงไฟฟ้าแน่นระหว่างกำแพงชั้นนอกและกำแพงชั้นใน มีปืนใหญ่ตั้งอยู่มุมกำแพงด้านซ้ายมือซึ่งมีอยู่เดิมปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง ได้นำปืนใหญ่ขึ้นมาบนกำแพง ตั้งอยู่ตรงกลาง ๑ กระบอก และมุมกำแพงด้านขวา ๑ กระบอก ระหว่างทางลาดมีบันไดทางขึ้นทั้งสองด้านขึ้นไปบนกำแพงแนวกำแพงด้านขวาและด้านซ้ายมีอุโมงค์ก่ออิฐถือปูน มีทางเดินถึงกันได้ ประตูป้อมมี ๓ ด้าน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือด้านหน้าป้อม ซุ้มประตูยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซุ้มประตูอยู่ทนสภาพชำรุด แต่ยังมีส่วนของเดิมอยู่บูรณะได้ ด้านทิศใต้ ประตูทางเข้าอยู่มุมกำแพง ไม่มีซุ้มประตู มีคานเสากลมอยู่ด้านบน และเสากลมติดกับค้านบน ทั้งขวาและซ้ายเป็นเสาประตูอยู่ในสภาพชำรุดแต่บูรณะได้
 • กำแพงด้านทิศเหนือ
 • กำแพงด้านทิศใต้ มุมกำแพงมีประตูทางเข้าภายในป้อมด้านใน กว้าง ๔.๙๐ เมตร ด้านบนมีคานไม้กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕ เมตร และมีเสาไม้กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ติดกับคานบน ทั้งด้านขวาและซ้ายเป็นเสาประตู ฐานกำแพงส่วนล่างไม่ทรุด บนกำแพงมีดินถมอัดแน่นระหว่างกำแพงชั้นนอกและชั้นใน
 • ป้อมแผลงไฟฟ้ากำแพงป้อมด้านทิศตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีประตูทางเข้า อยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ ๗๖ เมตร
 • กำแพงป้อมด้านทิศตะวันตก

 

 

 

 

การเดินทาง
จากสามแยกพระประแดง (ถนนสุขสวัสดิ์) ให้เลี้ยวซ้ายไปตลาดพระประแดง สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอพระปะแดง หรือเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก. สาย 82 และ 138 รถร่วมบริการสาย 6 ลงตลาดพระประแดง และสามารถเท่ยวชมได้ทั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, ศาลพระเสื้อเมือง และป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันบริเวณตลาดพระประแดง


 •  
 •  
 •  
 •  
 •