วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วัดไผ่โรงวัว
อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรก เป็นสุภาษิตไทย ที่เอาไว้สอนคนไม่ให้ทำบาป เพื่อเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเวรกรรมบาปบุญว่ามีอยู่จริง ดังนั้นวัดไผ่โรงวัวเลได้สร้างปฏิมากรรมเกี่ยกับโลกแห่งความตาย ที่คนทำดีและจะต้องไปไหน ส่วนคนทำชั่วต้องได้รับผลกรรมกับการกระทำของตัวเองอย่างไร ภายในวัดได้ทำรูปปั้นเป็นขุมนรกในแต่ละ ขุม ว่าทำบาปอะไรมาต้องมาโดนลงโทษตามเวรกรรมที่ได้ก่อขึ้น

วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตาเถร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีทางแยกซ้ายก่อนถึงสามแยกลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรงวัว วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชน และบุคคลทั่วไป นิยมไปเที่ยวชมกันมาก หลวงพ่อขอม ได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512

วัดไผ่โรงวัว7

วัดไผ่โรงวัว6

ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้แก่ “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน กับงานประติมากรรมหรือภาพปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ รวมทั้งวรรณคดีและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี “พระธรรมจักร” หล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก “พระกะกุสันโธ” พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “ฆ้องและบาตร” ใหญ่ที่สุดในโลก “พระวิหารร้อยยอด” รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

 

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว1

วัดไผ่โรงวัว2

วัดไผ่โรงวัว5

วัดไผ่โรงวัว3

เข้าสู่ลานจอดรถภายในวัด บริเวณพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาว องค์ใหญ่มหึมา ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้คือ พระกุสันโธ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์สีขาว เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และภายในใกล้ๆกันยังมี ‘ฆ้อง” มี “บาตร” ที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกอีกเช่นกัน วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธโคดม” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๒๖ เมตร ภายในบริเวณวัด มีสิ่งก่อสร้าง เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น วังสามฤดูของเจ้าชายสิทธัตถะ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ซึ่งจำลองตำบลที่ประสูติ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พื้นที่ในส่วนนรกภูมิ แสดงให้เห็นความทุกข์ทรมานของคนที่ทำบาปในแต่ละกรรม มีทั้งกรรมของผู้ที่ตบตีพ่อแม่ ตายไปตกนรกจะเป็นเปรตมือเท้าใหญ่ ผู้ทีทำกรรมพูดโกหกพ่อแม่ ตายไปจะถูกทรมานโดยการดึงลิ้น พวกที่ชอบดูภาพลามก ตายไปก็จะโดนลิ่มตอกเข้าที่ตา ฯลฯ เห็นแล้วทั้งน่ากลัว ทั้งคิดไปทั่วว่าเราเคยทำบาป ทำกรรม อะไรมาบ้าง ตายไปเราจะโดนแบบนี้จริงเหรอ ก็พาให้สำนึกว่าคนเราควรหมั่นทำความดี ยึดความดีเป็นที่ตั้ง

การเดินทาง
ทางรถยนต์
จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป ประมาณ 15.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือไปจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเลี้ยวขวามือแล้วขับตรงไป ประมาณ 1.2 กิโลเมตร พบสามแยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงไปไปจังหวัดนครปฐม ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย เส้นทางที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีจะผ่านอำเภอกำแพงแสน ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางเข้าโรงเรียนการบินกำแพงแสน จากนั้นขับไปอีกจะพบป้ายบอกทางไปวัดไผ่โรงวัว ให้ท่านขับตรงไปก่อน จากนั้นจะมีป้ายบอกทางให้กลับรถ ( U – Turn ) หลังจากกลับรถแล้ว ประมาณ 200 เมตร ให้ท่านเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง จากนั้นวิ่งไปตามเส้นทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบสามแยก ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3422 ( ไปอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา ) วิ่งไปอีกประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดไผ่โรงวัว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน


  •  
  •  
  •  
  •  
  •