เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่
เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

เกาะบูบูเป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่เศษ เป็นสถานที่สงบสวยงามด้วยธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยทะเล ภายในเกาะมีทางเดินเท้าชมวิวและชมป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ลิง แย้ และนกนานาพันธุ์ โดยเฉพาะนกเงือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่ารอบเกาะมีโขดหินและหาดทรายสีทอง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลทุกชนิด เช่น ปลิงทะเล หอยชนิดต่างๆ เป็นต้นว่า หอยนางรม หอยโล๊ะและหอยเสียบหรือหอยทราย ในช่วงที่นํ้าขึ้นสามารถว่ายนํ้าหรือพายเรือแคนู ชมทิวทัศน์รอบเกาะได้

เล่นน้ำ พายคายัก พักผ่อน เกาะบูบูเป็นเกาะบรรยากาศส่วนตัว เกาะเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ มีชายหาดกระจายอยู่รอบเกาะ คล้ายจะเป็นหาดเดียวกัน แต่หาดที่สวยที่สุดเป็นที่ตั้งของ บูบู ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นวิวของเกาะลันตาและเกาะต่างๆ ในทะเลกระบี่ได้ด้วย หาดทรายหน้าที่พักแห่งนี้เป็นทรายสีขาวละเอียด ชายหาดลาดเอียงเล็กน้อย
สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนว นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเท้าสามารถเดินเที่ยวได้รอบเกาะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร บรรยากาศของเกาะบูบูนั้นนับเป็นเกาะส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวก บนเกาะมีที่พักแห่งเดียวคือ บูบู ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่
เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่
เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่
เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่
เกาะบูบู เกาะส่วนตัวจังหวัดกระบี่

สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้วยเหตุผลเชิงอนุรักษ์ บนเกาะบูบู จึงมีที่พักเพียงสิบกว่าหลัง สามารถรับนักท่องเที่ยวได้จำกัดจำนวนสูงสุดประมาณ ๔๐ คน มีร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ภายในห้องพักมีห้องนํ้าห้องส้วม มีพัดลม มีไฟฟ้าบริการถึง ๔ ทุ่ม มีโทรศัพท์ติดต่อกับภายนอกได้

เส้นทางเข้าสู่เกาะบูบู
เส้นทางเข้าสู่เกาะบูบู โดยสารเรือได้เพียงทางเดียวโดยใช้เส้นทางดังนี้
1 นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ ไปทางเกาะลันตาแล้วโดยสารเรือจากเกาะลันตาไปเกาะบูบู
2 นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ถึงท่าเรือบ่อม่วง บ้านทรายขาว จังหวัดกระบี่ แล้วโดยสารเรือจากบ่อม่วงถึงเกาะบูบู
3 นั่งรถจากตัวเมืองกระบี่ ถึงท่าเรือบ้านโล๊ะใหญ่แล้วโดยสารเรือจากบ้านโล๊ะใหญ่ ถึงเกาะบูบู
4 นั่งเรือจากตัวเมืองกระบี่ ถึงหลังเกาะลันตาแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากหลังเกาะลันตาไปหน้าเกาะลันตา แล้วโดยสารเรือจากเกาะลันตาไปเกาะบูบู
เส้นทางสายที่ ๑ จะสะดวกที่สุดเพราะเป็นแหล่งชุมชน ส่วนเส้นทางสายที่ ๒ และ ๓ จะเร็วกว่า หากได้นัดหมายติดต่อให้เรือที่เกาะไปรับหรือเหมาเรือไปเอง


  •  
  •  
  •  
  •  
  •