เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เมืองเก่าห้วยลึก เป็นซากเมืองโบราณ ตั้งอยู่บริเวณห้วยลึกห้วยธาตุและฝั่งแม่น้ำเมยเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางทิศ ใต้ของหมู่บ้านแม่ต้านทางทิศเหนือของแม่น้ำเมย แม่น้ำเมยจะไหลจากทางทิศใต้สู่ทิศเหนือ เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย สหภาพพม่า มีโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระเจดีย์ กำแพงเมือง โบสถ์ วิหาร ฐานชุกชี บ่อน้ำ บันไดหินเป็นขั้นๆ ตั้งอยู่ในหลายที่หลายแห่งในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ ยังไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าอยู่ในสมัยใด

ตั้งอยู่บริเวณห้วยลึก ห้วยธาตุริมฝั่งแม่น้ำเมยทางทิศใต้ของชุมชนแม่ต้าน สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองฉอดเก่า จากการสำรวจของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2502 พบซากเมืองโบราณอยู่ในป่าด้านทิศใต้บ้านแม่ต้านริมฝั่งแม่น้ำเมย ภายในเมืองโบราณมีแนวเทินดินมีคูคั่นเป็นกำแพงเมืองโบราณ ทางด้านทิศตะวันตก มี 3 ชั้น มีโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ 10 แห่ง บ่อน้ำสี่เหลี่ยมกรุอิฐ ลึกประมาณ 20 เมตร 1 บ่อ ลานกว้างบนยอดดอยมีพระเจดีย์แบบเชียงแสน 1 องค์ นอกจากนี้ยังพบก้อนอิฐส่วนมากเป็นแบบสุโขทัย มีอิฐแบบอยุธยาปนอยู่บ้าง ไม่มีปูนสอ รอบโบสถ์ พบกองอิฐวางประจำอยู่ทิศทั้ง 8 เหมือนกับที่พบที่โบราณสถานที่บางแห่งในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใบเสมาพบแผ่นเดียวที่ดอยพระธาตุ พบแผ่นสัมฤทธิ์มีลวดลายสำหรับประดับองค์ระฆังแบบเชียงแสน พบพระพุทธรูปแบบสัมฤทธิ์แบบเชียงแสนหลายอง

 

เมืองเก่าห้วยลึก ศาลเจ้าอโมกขละ

ภายในบริเวณเมืองเก่ามีศาลเจ้าอโมกขละ ศาลเจ้าพ่อโมกขละ อยู่บนเส้นทางสายแม่ต้าน – ท่าสองยาง ศาลอยู่ทางขวามือ ริมถนน เป็นศาลใหญ่ก่ออิฐถือปูน ภายในมีรูปปั้นประดิษฐานเจ้าพ่อโมกขละ ชาวบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภอใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสมาก บริเวณใกล้เคียงมีศาลพระภูมิเล็กๆ มากมายเรียงรายอยู่ มีเรื่องเชื่อกันว่า ศาลเจ้าพ่อโมกขละนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้มักแวะนมัสการและจุดประทัดถวายเจ้าพ่อโมกขละ ครั้งหนึ่งได้ทำการต่อสู้กับพม่าจนกระทั่งตัวตาย ด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านจึงเกิดศรัทธาและเคารพสักการะ โดยตั้งศาลขึ้นบูชาเป็นที่นับถือของชาวบ้านแม่ต้าน ผู้ที่สัญจรไปมาเส้นทางนี้มักแวะนมัสการและจุดประทัดถวายเสมอ ประวัติการสร้างศาลนี้ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ และไม่มีการจารึกในวีรกรรมของเจ้าพ่อโมกขละแต่อย่างใด เพียงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเท่านั้น

 

เมืองเก่าห้วยลึก พระธาตุเมืองเก่าห้วยลึก

มีวัดเก่าที่ร้างหลายแห่ง และมีเจดีย์เก่าที่สำคัญ คือ พระธาตุเมืองเก่าห้วยลึก ได้บูรณะหลายครั้ง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2412 มีชาวกระเหรี่ยงชื่อ นายพะสุแฮ ได้ศรัทธา ทำการบูรณะพระเจดีย์องค์นี้จนเป็นผลสำเร็จต่อมาปี พ.ส. 2470 พระอภิชัย (ปี๋) หรือ ประขาวปี๋ ได้บูรณะขึ้นใหม่โดยทำเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมและมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี เรียกว่า วันน้ำทิพย์ของชาวบ้านแม่ด้าน

บริเวณใกล้เคียงเรียกว่าโบราณสถานทุ่งกากอก พบโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ มีผู้พบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ แบบเชียงแสนกว่า 400 องค์ กำแพงก่อเป็นเทินดิน 2 ชั้น มีคูคั่นหนอง ซึ่งเชื่อกันว่าขุดเอาดินไปทำอิฐ อิฐที่โบสถ์ วิหาร และเจดีย์เป็นแบบสุโขทัย เนื้อข้าวไม่มีแกลบก่ออ้วยปูนสอ พบก้อนหินอยู่รอบโบสถ์ซึ่งเข้าใจว่าใช้แทนใบเสมา

 

เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เส้นทางเข้าสู่เมืองเก่าห้วยลึก
จากอำเภอแม่สอดไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด-ท่าสองยาง) ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตรก่อนถึงหมู่บ้านแม่ต้านประมาณ ๑ กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตรจะถึงองค์พระธาตุ

จังหวัดตาก, ท่องเที่ยว, ภาคเหนือ
- 2012-08-1 1:59:30 โพสต์โดย : admin คนดู 4,873 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน