เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย นครปฐม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม (Thai Human Imagery Museum)

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้วพิทยากร ศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง และศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหุ่น ขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด จนคณะผู้ร่วมงานเห็นสมควรที่ จะสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและศิลปินไทย จึงเริ่มโครงการก่อตั้งพิพิธ ภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ไทยในปี พ.ศ. 2525 สำหรับเป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เพื่อการ อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน โดยปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์กลาสทั้งหมด 120 รูปอาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนี้เป็นอาคารสองชั้น โดยมีการจัด แสดง ด้วยกันสองชั้นคือ ชั้นล่าง จัดแสดงหุ่นชุดต่างๆ เช่น ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรี, พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ชุดพระอริยสงฆ์, ชุดมุมหนึ่งของชีวิต เป็นต้น

อาคารแสดงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดง หุ่นขี้ผึ้ง ที่หล่อจาก ไฟเบอร์กลาส แห่งแรกของประเทศไทย เกิดจากแรงดลใจของ ผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งนำโดย อ.ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ทำการศึกษาขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาส ซึ่งค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ  สามารถสร้างหุ่นมีลักษณะเหมือนคนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผิว ดวงตา แขน เส้นผม  ที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด และมีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย อันจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนสืบไป

โดยปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์กลาสทั้งหมด 120 รูปอาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยมีการจัด แสดง ด้วยกันดังนี้คือ

ชั้นที่ 1  จัดแสดงหุ่นชุดต่างๆ เช่น ชุดพระอริยสงฆ์ ,ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรี, พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ชุดมุมหนึ่งของชีวิต ครอบครัวไทย เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

โซนแรกคือห้องจัดแสดงพระอริยสงฆ์ ซึ่งได้แก่ พระครูภาวนารังษี, พระธรรมญาณมุนี, พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท), ครูบาชัยวงศาพัฒนา, หลวงจีนคณาณัติจีนพรต, พระมงคลเทพมุนี, พระราชสังวราภิมณฑ์, พระสุพรหมยานเถร, พระนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาจารย์, หลวงพ่อเกษม, สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระครูวิมลคุณากร, พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์(หลวงปู่ทวด), พระอาจารย์มั่น, ครูบาศรีวิชัย  ซึ่งปั้นได้เหมือนจริงมาก สวยงามมากครับ

พระอริยสงฆ์

ห้องแสดงต่อไปซึ่งถือเป็นไฮไลด์ของที่นี่ เป็นห้องจัดแสดงพระบรมรูปของ อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงค์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8  และห้องต่อไป เป็นห้องจัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยนั่นเองครับ ภายในห้องนี้ประกอบไปด้วยประราชประวัติและ พระราชกรณียกิจต่างๆ และภาพงานพระราชพิธีสุดท้าย

พระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงค์

ห้องจัดแสดงสุดท้ายของชั้นนี้นั้น เป็นห้องหุ่นชุดครอบครัวไทย  ซึ่งทางเดินจะวนมาออกที่ ด้านหน้าทางเข้าเหมือนเดิม

ไปต่อกันกับชั้นที่ 2 ครับ ซึ่งห้องแรกสุดจะเป็นการ จัดแสดงชุด 3 ครูไทยได้แก่ ครูจวงจันทร์ จันทร์คณา (บรมครูพรานบูรพ์) ,ครูเอื้อ สุนทรสนาน, ครูไพบูลย์ บุตรขัน ครับผม

ชุด 3 ครูไทย

ดินเข้าไปตามทางเดินเรื่อยๆ ห้องแสดงหุ่นชุดต่อไปคือ ชุด 3 บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งได้แก่

1. มหาตมา คานธี เป็นนักการเมืองที่ได้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศ จากการปกครองของอังกฤษทำให้โลก ต้องจดจำคานธี ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “มหาตมา” แปลว่า ผู้มีจิตใจ สูงส่ง เป็นบิดาแห่งประชาชนชาติอินเดีย

2. อับราฮัม ลินคอล์น ผู้ปลดปล่อยทาสของสหรัฐอเมริกา

3. “รัฐบาลของ ประชาชน” โดย เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล ,วีรบุรุษ ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ

3 บุคคลสำคัญของโลก

ห้องจัดแสดงชุดต่อไปเป็นชุดวัฒนธรรมประเพณีไทย เรื่องการละเล่นของไทย ได้แก่ การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่น แมงมุม การเล่นจ้ำจี้ การเล่นขี่ม้าช้างชนกัน และการเล่นหัวล้านชนกัน  ,ห้องต่อไปที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจ จากเด็กๆ มาก (ซึ่งวันนี้มากันหลายคันรถเลยครับ ) ก็เห็นจะเป็นชุดวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณีของสุนทรภู่นี่ล่ะครับ ห้องนี้เหมือนห้องรวมดาววรรณคดี สุนทรภู่เลยครับ ,สุนทรภู่ กวีเอกของโลก มีชื่อเสียงในด้านสำนวนกลอนเป็นที่เลื่องลือ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บรมครูกลอนแปด และได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกล สร้างโครงเรื่องและเนื้อหา ของ นิทานได้น่าสนใจและชวนติดตาม ,สุนทรภู่ ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นกวีเอกของโลก

 

กวีเอก สุนทรภู่

ห้องจัดแสดงชุดสุดท้ายของชั้นที่ 2 ที่ดูเหมือนจะเป็นโซนไฮไลด์ของชั้นนี้ ก็คงจะเป็นชุดเลิกทาส  “Slavery in Thailand” ที่ทำให้ไทยเรา พัฒนาประเทศให้มาถึงในจุดนี้ได้ครับ

การเลิืกทาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ นะครับ …

ข้อมูลทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

เปิดเข้าชม

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

วันเสาร์- อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

หางบัตร ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

ผู้ใหญ่ 70 บาท

เด็ก(สูงไม่เกิน 130 ซม.) 20 บาท

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช ,นักศึกษา(ในเครื่องแบบ) 40 บาท

นักเรียน อนุบาล-ม.6 (ในเครื่องแบบ) ,สามเณร  20 บาท

ชาวต่างประเทศ

ผู้ใหญ่ 300 บาท

เด็ก (สูงไม่เกิน 130 ซม.) 150 บาท

Ticket

ADULT 300 BAHT

CHILD  150 BAHT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

๔๓/๒ หมู่ ๑ ถนนบรมราชชนนี

(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.๓๑

ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

โทร. ๐-๓๔๓๓-๒๖๐๗, ๐-๓๔๓๓-๒๑๐๙,

๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑

โทรสาร ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ไปด้วยกันดอทคอมครับ

 ชมภาพหุ่นขี้ผึ้งไทย

 Link ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •