วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร

เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภา ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักไม้ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ เป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งเป็นลวดลายแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ที่งดงามมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479

วัดใหญ่จอมปราสาทเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ มีสิ่งที่น่าสนใจคือ
บานประตูไม้สักแกะสลักของศาลาหลังเก่า เป็นวัตถุโบราณที่สวยงามมาก สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายสวยงามและวิจิตรพิสดาร คือแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ลึกถึงสี่ชั้น จึงมีลักษณะเป็นภาพซ้อนสามมิติ ซึ่งคล้ายของจริงมาก บานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถาดอกไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ต่างๆเช่น สมัน เก้ง เสือ และสัตว์อื่นๆ อยู่ตามโคนต้นไม้ ส่วนลิงจับอยู่บนกิ่งไม้ งูเหลือมพันอยู่บนต้นไม้ ภาพของสัตว์เหล่านี้แสดงกริยาที่แตกต่างกัน
ส่วนอีกบานหนึ่งแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจาก ต้นมะพร้าว มีนกกระเรียนเกาะตามกิ่งไม้ บานประตูนี้กรมศิลปากรได้สงวนไว้เป็นศิลปวัตถุของชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาลา ซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำเเพงก่อด้วยอิฐถือปูน ทรงสอบเข้า (ฐานกว้างกว่าส่วนบน) พื้นที่ของศาลายกสูง (ลักษณะศาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น)
ทัศนียภาพริมแม่น้ำท่าจีน

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
๑. มีข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัด
๒. เส้นทางคมนาคมลาดยาง มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก

การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ก่อนจะถึงสะพานข้ามแม่น้ำ ท่าจีนประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนทางเข้าวัดประมาณ 200 เมตร วัดจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •