อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

ประวัติความเป็นมา
แต่ก่อนนั้นอุโมงค์เขาน้ำค้างเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีตเมื่อประมาณ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๔) ที่ผ่านมาที่ปฏิบัติการในเขตอำเภอนาทวี สะเดาและอำเภอสะบ้าย้อย อุโมงค์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งค่ายกองกำลังติดอาวุธและป้องกันการโจมตีทางอากาศเป็นหลัก โดยมี นายอี้เจียง หรือนายบุญชาย แซ่อิ้ว เป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันข้ามกับรัฐบาลไทย จนทำให้เกิดการสู้รบกันเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้ามอบตัวเป็นผู้พัฒนาชาติไทย และบางส่วนอพยพกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนตามนโยบายของรัฐบาลที่ ๖๖/๒๕๒๓ อุโมงค์เขาน้ำค้างจึงได้รับการปรับปรุงเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นละแวกใกล้เคียง หรือประชาชนทั่วไปเข้าไปชมและทัศนศึกษาสภาพภูมิประเทศ สถานที่สำคัญและความเป็นอยู่ในอดีต

สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา

สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา
สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา

น้ำตกโตนลาด
มีลักษณะเป็นพื้นลาดระยะยาวสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี บนพื้นหินมีตะไคร่น้ำสีเขียวขึ้นอยู่เต็มไปหมด เป็นน้ำตกที่ยัง บริสุทธิ์ อยู่ห่างจากหมู่บ้านนาปรัง ประมาณ 5 กิโลเมตร

น้ำตกโตนดาดฟ้า
มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงเหมือนดาดฟ้า มีหินยื่นเหมือนหลังคาสูงประมาณ 20 เมตร น้ำไหลแรง สองข้างทางเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำ มีบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ตามทางเดินจะได้ยินเสียงนกและชะนีร้อง

วังหลวงพรม
มีลักษณะเป็นน้ำตกเล็กๆเตี้ยๆ มีหินใหญ่อยู่ตรงกลาง ทำให้ลักษณะน้ำตกแยกเป็น 2 สายเล็ก ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำหรือวังน้ำ ที่ใหญ่และลึก เต็มไปด้วยสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาจะมีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะยังไม่มีใครมาทำลาย

เมืองลูกหนึ่ง
อยู่บริเวณใกล้ยอดเขาน้ำค้าง มีก้อนหินโต ลักษณะคล้ายกำแพงเมืองโบราณ ซากหินคล้ายมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

ค่ายพัก จ.ค.ม. กรมที่ 8(อุโมงค์)
เป็นฐานที่มั่นหรือฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดของ จ.ค.ม.ในแถบนี้ มีลักษณะเป็นถ้ำหรืออุโมงค์ธรรมชาติที่ใหญ่ และมีความ วิจิตรพิศดารของธรรมชาติ เป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงอาหารที่สำคัญ และทางทิศตะวันออกของอุโมงค์ มีน้ำตกพรุชิงที่สวยงามด้วย

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา
เส้นทางเข้าสู่อุโมงค์เขาน้ำค้าง
การเข้าเยี่ยมอุโมงค์เขาน้ำค้าง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารประจำทางจากอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถนนจะนะ – นาทวี ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร และจากตลาดนาทวี เดินทางต่อโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารเล็กประจำทางนาทวี – นาปรัง ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

ท่องเที่ยวไทย / ท่องเที่ยว 77 จังหวัด / ปฏิทินท่องเที่ยว / รวมเทศการกินเจ

ลิงค์ท่องเที่ยวแนะนำ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •