ถ้ำหลวงผาเวียง ลำพูน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ถ้ำหลวงผาเวียง ลำพูน

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของ จ.ลำพูน ตั้งอยู่บนดอยถ้ำหลวง ในพื้นที่บ้านวังหลวง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามมาก เดิมชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหลวง ซึ่งเป็นชื่อเรียกกันมาตั้งแต่ตอนพบถ้ำ เพราะว่าคำว่า “หลวง” ในภาษาเหนือ แปลว่า ใหญ่ และตัวถ้ำตั้งอยู่บริเวณผาเวียง จึงเรียกว่า ถ้ำหลวงผาเวียง

ถ้ำหลวงผาเวียง เป็นถ้ำหินปูนที่มีโพรงคูหาขนาดใหญ่ และลึกเข้าไปในภูเขาเป็นระยะทางที่ยาวตามแนวภูเขา ภายในถ้ำมีช่องคูหามากมาย สลับซับซ้อน มีหินงอก หินย้อย ตามธรรมชาติ เป็นรูปภาพปฏิมากรรมที่วิจิตรพิสดาร งดงามตระการตาสุดที่จะพรรณนาได้ ยามสะท้อนแสงไฟหินย้อยดังกล่าวก็จะส่องแสงวาววับ ระยิบระยับ ประดุจดั่งมณีอันล้ำค่า ดังนั้นจึงได้แบ่งส่วนต่างๆภายในถ้ำเป็น ๙ ห้อง ดังนี้
ห้องที่ ๑  ลานรมณีย์ มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย โคมเพชรระย้า พฤกษาจำหลัก ปักษีไอยราพุทธาสถาน ปราการผาเวียง เสลี่ยงปทุมา
ห้องที่ ๒  อัคนีโขดเขิน มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย เชิงผาหิมพานต์ ลำธารเกล็ดแก้ว แวววาวรัตนา
ห้องที่ ๓  เนินไศลงามตา
ห้องที่ ๔  คูหาวิจิตร มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย อาศรมฤาษี นาคีต้องมนต์ตรา
ห้องที่ ๕  อุทยานหินวิไล มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย เทวีวิมาน ม่านภูผา ธาราหยาดเพชร
ห้องที่ ๖  อุ่นไอทิพย์ธรณี
ห้องที่ ๗ ชลธีเจิดจรัส
ห้องที่ ๘  สมบัติอัมรินทร์
ห้องที่ ๙  ดอยดินแดนสวรรค์

 

 

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.ค่าเข้าชม 10 บาท
การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว : จาก อ.บ้านโฮ่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 ไปทาง อ.ลี้ ผ่านตลาดบ้านโฮ่ง เลยวัดห้วยหละไป 4 กม. ถึงบ้านเหมืองแ่ร่ พบสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามทาง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำสี้ ไปอีก 1.5 กม.
รถประจำทาง : ขึ้นรถสาย ลำพูน-ป่าซาง-บ้านโฮ่ง-ลี้


  •  
  •  
  •  
  •  
  •