ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. อยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

นอกจากผังจำลองเมืองกรุงเก่าแล้ว พิพิธภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาฯนี้มีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นในประเทศคือ การที่พยายามสร้างชีวิต สังคม วัฒนธรรมในอดีตให้กลับขึ้นมาใหม่ด้วยข้อมูลการวิจัย (Research Based Reconstruction) โดยนำวิชาการเทคโนโลยีของการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่มาจัดแสดงนิทรรศการซึ่งจะทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจชีวิตในอดีตได้ง่าย
จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่นักวิชาการไทยและนักวิชาการญี่ปุ่นปรับ ขยายมาจากข้อเสนอเดิมของสมาคมไทย-ญี่ปุ่นและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเสนอปรับปรุงบริเวณ ที่เคยเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นให้จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่น มาเป็นการเสนอให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยา โดยรวม และได้รับงบประมาณช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเงิน 999 ล้านเยน เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับราชอาณาจักรไทยได้ สถาวรยืนนานมาครบ 100 ปี

สำหรับพิพิธภัณฑ์ในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 เรื่อง คือ

 • อยุธยาในฐานะที่เป็นราชธานี
 • อยุธยาในฐานะราชธานีอยุธยาในฐานะเมืองท่า
 • อยุธยาในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ
 • วิถีชีวิตของคนไทยโดยทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่เกิดจนตาย
 • อยุธยาและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยนิทรรศการหัวข้อนี้จัดแสดงไว้ที่อาคารประกอบที่หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะ-เรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร

 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ศูนย์แห่งนี้เปิดทำการทุกวัน
วันจันทร์-ศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.30น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น.
อัตราค่าเข้าชมสำหรับนักเรียน และ นักศึกษา ในเครื่องแบบ 5 บาท ประชาชนทั่วไป 20 บาท นักเรียนต่างชาติ 50 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (035)245123-4

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ไปตามถนนโรจนะ ผ่านเจดีย์วัดสามปลื้มถึงสะพานปรีดีธำรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยู่ด้านซ้ายมือ ผ่านจวนผู้ว่าราชการ ก่อนถึงสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


 •  
 •  
 •  
 •  
 •