น้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู สกลนคร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

น้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู สกลนคร

น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งงู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของน้ำตกต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกตาดโตน อยู่ท่ามกลางป่าไม้ร่มเย็น และหน้าทางเข้าบริเวรน้ำตกคำหอม บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนงูที่ถูกย่างหรือปิ้ง ซึ่งมีไหล่ทางลดหลั่นเป็นชั้นๆ กินพื้นที่บริเวณกว้าง สามารถทำให้มองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองสกลนครและ หนองหารในระยะไกลที่สวยงาม การคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ สะดวกปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าถึงตลอดทั้งปี สำหรับน้ำตกต่างๆ ในฤดูฝนจะมีน้ำมากส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

น้ำตกคำหอม สกลนคร

น้ำตกคำหอม สกลนคร
น้ำตกคำหอม สกลนคร

น้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร เพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น บริเวณน้ำตกมีโขดหินจำนวนมาก สามารถนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้บริเวณทางเข้าน้ำตกยังมีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาของตัวเมืองสกลนครและหนองหารได้

สถานที่ตั้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากเขาถ้ำดงลิง บนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่งและน้ำตกคำหอมจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บริเวณโดยรอบน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นมีโขดหินมากมาย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างมาก จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดอีกทั้งระยะทางห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก

จุดที่น่าสนใจ
บริเวณทางเข้าน้ำตกคำหอมเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นอย่างมากเพราะสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและหนองหารได้ จึงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่สุดของสกลนครเลยทีเดียว โดยถนนดังกล่าวนั้นมีความโค้งมากที่สุดในเส้นทางสกลนคร – กาฬสินธุ์ จึงเรียกว่า” ทางโค้งปิ้งงู” ในปัจจุบันได้มีการสร้างบริเวณดังกล่าวเป็นสวนหย่อมมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดไว้ และมีการสร้างหลักกิโลเมตรที่ได้ชื่อว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นจึงมักมีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะชมวิวหรือพักผ่อนเป็นประจำ แต่ในปัจจุบัน๒-๓ ปีที่ผ่านมาป่าไม้ในเทือกเขาภูพานได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากจึงทำให้น้ำในน้ำตกคำหอมมีจำนวนน้อยลง หากเป็นฤดูร้อน จะไม่มีน้ำไหลเลย

น้ำตกคำหอม สกลนคร
น้ำตกคำหอม สกลนคร
น้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู
น้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู
น้ำตกคำหอม สกลนคร
น้ำตกคำหอม สกลนคร
การเดินทางน้ําตกคําหอมและโค้งปิ้งงู

ใช้เส้นทางสกลนคร – กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร

>> สถานที่ท่องเที่ยว , แหล่งท่องเที่ยว , ข่าวการท่องเที่ยว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •