สุสานหอย ดอยภูแว น่าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สุสานหอย ดอยภูแว น่าน

ภูแว-สุสานหอยล้านปี ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้าน ห้วยปูด ม.9 ต.ขุนน่าน โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไปประมาณ 50 กิโลเมตร ภูแว เป็นภูผาหินสูงใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 ม. ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและมีลานหินกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น ผาแอ่น ผาผึ้ง เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวเป็นที่นิยมเดินขึ้นยอดดอยภูแว เพื่อชมบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหุบเขา

สุสานหอย จะประกอบด้วยเทือกเขาหินที่มีหอยทะเล เช่น หอยแครง หอยกาบ ขนาดเล็กแทรกอยู่ และยังเห็นสภาพหอยอยู่อย่างชัดเจน บริเวณที่พบเป็นรอยต่อของเทือกเขาดอย ภูแว โดยเทือกเขาสุสานหอยจะอยู่ลาดต่ำลงมา ซึ่งสันนิษฐานว่าหอยแครงคงจะเป็นหอยที่มีน้ำหนักมากกว่า จึงตกตะกอนก่อนหินชนิดอื่นและเมื่อถูกดินโคลนทับถมภายใต้แรงกดดันและความร้อนจากพื้นโลก ตลอดถึงขบวนการทางเคมี ทำให้แปรสภาพเป็นหินแข็งและมีเปลือกหอยติดอยู่ในสภาพของ ฟอสซิล (phossil) ในส่วนที่เป็นเปลือกหอยที่เบากว่าจะตกตะกอนบริเวณที่ลึกลงไปอีก และเมื่อเกิดการดันตัวของเปลือกโลก จึงทำให้จุดที่ลึกที่สุดกลายเป็นดอยภูแว และถัดออกไปก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ของสุสานหอยแครง ทั้งนี้เพราะว่าบริเวณดอยภูแวจะเป็นเทือกเขาหินปูนขาวไปทั้งลูก ซึ่งหินปูนก็จัดเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมตัวของซากเปลือกหอยหรือซากปะการังโบราณนั่นเอง

 

เส้นทางเข้าสู่สุสานหอย ดอยภูแว
เส้นทางไปดอยภูแว จะผ่านอำเภอเชียงกลาง โดยไปทางบ้านกอก บ้านชี แล้วแยกไปทางบ้านปางแกอำเภอทุ่งช้าง และโดยสารรถยนต์ไปตามเส้นทางนี้ไปจนถึงบ้านน้ำเปิน และบ้านค้างฮ่อ อำเภอปัว แล้วเดินทางต่อไปอีกจนถึงสุสานหอย หรือดอยภูแว ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร จากอำเภอเชียงกลาง หรือจะไปทางบ้านสกาด ตำบลสกาด ในเขตอำเภอปัว แล้วไปตามเส้นทางขุนน้ำปัวบ้านค้างฮ่อก็ได้


  •  
  •  
  •  
  •  
  •