บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด


ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไมต่างๆ ร่มรื่นและในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆหลายพันธุ์มากมาย มีเรือสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่นในบึง นอกจาก นั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้ง จัดมหรสพต่างๆ

 

สิ่งดึงดูดใจ

 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นที่เคารพบูชาของชาว ร้อยเอ็ด

 

 • พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้

 

 • พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้

 

 • ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ำตกจำลอง

 • สนามเด็กเล่น นกชนิดต่างๆ สวนสุขภาพ เป็นสวนออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออก กำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาว ร้อยเอ็ด

 

เส้นทางเข้าสู่บึงพลาญชัย
สามารถเดินทางได้ด้วยถนนหลายสายเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง