วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อำนาจเจริญ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อำนาจเจริญ

 

 

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณกว่า 200 ไร่ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นสงวนรักษาไว้เป็นดอนปู่ตา มีศาลเจ้าปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านและเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก

วนอุทธยานดอนเจ้าปู่ เดิมบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบหนาทึบขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่าดงเจ้าบ้าน ดอนปู่ตา หรือดอนเจ้าปู่ ถูกค้นพบโดยพรานที พรานทอง พรานล่าเนื้อสองพี่น้องที่เป็นสานุศิษย์ของเจ้าโพนสะเม็ด ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ห่างจากนครจำปาศักดิ์ไปทางเหนือ พรานทั้งสองพาสมัครพรรคพวกออกล่าสัตว์มุ่งหน้ามาทางทิศพายัพรอนแรมหลายวันจน ถึงดงใหญ่ เห็นเป็นทำเลดี มีบึงน้ำกว้างใหญ่ ลำห้วยอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์นานาชนิด พรานทั้งสองจึงกลับไปชวนพรรคพวกกันมาตั้งบ้านเรือน เป็นหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น

ปัจจุบันวนอุทธยานดอนเจ้าปู่ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะลิง และมีพุทธสถานที่สำคัญ คือ ศาลเจ้าปู่(พรานที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นไม้ใหญ่ที่เป็นศาลเดิม ในช่วงเดือนห้า(บุญสงกรานต์) และเดือนหก(บุญบั้งไฟ) ชาวพนาจะมาร่วมกันจัดงาน ณ บริเวณนี้และนำบั้งไฟมาถวายเจ้าปู่(พรานที) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพนา

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในอำนาจเจริญ แบ่งตามชื่ออำเภอ
อ.ชานุมาน : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง
อ.พนา : วนอุทยานดอนเจ้าปู่  วัดไชยาติการาม  วัดพระเหลาเทพนิมิต
อ.เมือง : พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง  วัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดศาลาพันห้อง   ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ   สวนเกษตรชิตสกนต์   หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาค้าว  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ.ลืออำนาจ : วัดโพธิ์ศิลา
อ.หัวตะพาน : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ

 

เส้นทางเข้าสู่วนอุทยานดอนเจ้าปู่
จากตลาดสดไปตามถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพนา ประมาณ ๒๐๐ เมตร

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •