ครม.อนุมัติ 4,745 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อย เตรียมสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์กว่า 9.9 ล้านโดส