เจ้ มารายด์ แคร์รี่ ตกส้นสูงบนเวที คอนเสิร์ตที่สิงค์โปร์