คลิปข่าว ?พม่า? แผ่นดินไหว ?พม่า? ความรุนแรงที่ 6.7 ริกเตอร์