น้องมาร์ค เด็กเก่ง เล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่สวนจตุจักร