คลิป Fail คนตกจากพารามอเตอร์ เกือบโดนรถเหยียบซ้ำอีก