คลิปเพลงที่รวมดนตรีจากหลายมุมของเยรูซาเล็ม

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

คลิปเพลงที่รวมดนตรีจากหลายมุมของกรุงเยรูซาเล็ม เค้ามีให้โหลดเพลงนี้เป็น MP3 ด้วย

พิเศษกับนักดนตรีท้องถิ่นที่สร้างเสียงของกรุงเยรูซาเล็ม

credit :
Sousaphone – Udi Raz http://www.myspace.com/udiraz
brass & Groove – Marsh Dondurma http://marshdondurma.com/
Kanun – Safi Swaid
Darbuka – Hani Asad
Viola – Emmanuel Witzthum http://www.myspace.com/digitalkaballah
Drum Kit – Uriel Sverdin
Mpc & Turntable — Guy Mar www.guymar.com
Dahul- Ittai Binnun http://www.youtube.com/watch?v=hBWpzfapGTI
Baglama – Tomer Katz www.perachadom.co.il
Biovon – Amir Bolzman http://www.youtube.com/watch?v=WQ7DnvySHFM
Oud – Loab Hammoud
Guitar – Ophir Even Odem http://www.youtube.com/watch?v=ag2K33JUvto
Guitar – Lazer Lloyd http://www.youtube.com/watch?v=hI-281I8-qU
Violin – Michael Greilsammer http://www.youtube.com/watch?v=LjIRffYH48c
Vocal – Shimrit Greilsammer http://www.youtube.com/watch?v=LjIRffYH48c
Saxophone – Yarden Klayman httphttp://www.youtube.com/watch?v=hFtgoSTpRj4


  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ความรู้,เรื่องทั่วไป
- 2011-06-30 5:15:56 โพสต์โดย : clipxxx คนดู 567 ดูคลิป คน