“หมา”เดินขาสั่นตัวเกร็งข้าม”สะพานสูง”ไปหาเจ้าของโดยมีแก้วน้ำวางบนหัว