พี่น้องกัน ต้องแบ่งปันกัน เป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องนะ