ถึงหนูจะเป็นหมาจรจัด..แต่หนูก็รักแม่นะเพราะแม่ดูแล ให้ข้าวกิน