ว่ายน้ำแต่เช้าเลย ชื่นใจจนจมูกบานไม่หุบเลย /”ป้ารี่” กล่าวไว้