โหดมากลูกเอ๋ย!!! นักดนตรีพันธุ์จิ๋ว ระเบิดพลังในเพลง “บางระจันวันเพ็ญ”