“ถ้าเรื่องมาก ก็จะหยุดแจก ไม่ทำมันล่ะ….!!” | แสงชัย แหเลิศตระกูล (หมอแสง)

"ถ้าเรื่องมาก ก็จะหยุดแจก ไม่ทำมันล่ะ....!!" | แสงชัย แหเลิศตระกูล (หมอแสง)

“ถ้าเรื่องมาก ก็จะหยุดแจก ไม่ทำมันล่ะ….!!” | แสงชัย แหเลิศตระกูล (หมอแสง)

Tags :
- 2017-11-16 2:04:13 โพสต์โดย : up2u คนดู 25 ดูคลิป คน