ไม่รับของจากคนแปลกหน้า หนูน้อยได้รับเงินรางวัลแล้วส่งคืน