พุธทอล์คพุธโทร “ถ้าน้องตัวเงินตัวทองในสวนลุมฯพูดได้ นางจะพูดว่า…” 21 ก.ย.59

พุธทอล์คพุธโทร “ถ้าน้องตัวเงินตัวทองในสวนลุมฯพูดได้ นางจะพูดว่า…” 21 ก.ย.59

172 ดูคลิป

, , , , , ,

พุธทอล์ค พุธโทร “ถ้าไม่เป็นแฟนเดย์ แค่วันเดียว จะเป็น…เดย์ แค่วันเดียว” 24 ส.ค.59

พุธทอล์ค พุธโทร “ถ้าไม่เป็นแฟนเดย์ แค่วันเดียว จะเป็น…เดย์ แค่วันเดียว” 24 ส.ค.59

186 ดูคลิป

, , , , , ,

พุธ ทอล์ค พุธ โทร..อย่าลืมโทรนะ “วู๊ดดี้เกิดมาคุย แล้วคุณเกิดมา…” 29 มิ.ย. 59

พุธ ทอล์ค พุธ โทร..อย่าลืมโทรนะ “วู๊ดดี้เกิดมาคุย แล้วคุณเกิดมา…” 29 มิ.ย. 59

186 ดูคลิป

, , , , , , ,