คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 คำขวัญวันเด็ก2556

เผยภาพ คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 จากลายมือนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์กระทรวงศึกษา เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 เขียนด้วยลายมือของนายกรัฐมนตรี… รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

เผยภาพ คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 จากลายมือนายกรัฐมนตรี

เผยภาพ คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 จากลายมือนายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันเด็ก 2556

คำขวัญวันเด็ก 2556

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th ได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่เขียนด้วยลายมือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความดังนี้ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” โดยตอนท้ายของจดหมายได้มีลายเซ็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เซ็นกำกับไว้ สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยได้ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และจะมีคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีที่แต่งขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นประจำในทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม ส่วนคำขวัญวันเด็กในปี 2555 ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ ดังนี้ “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

คำขวัญวันเด็ก
- 14-12-2012 11:49:22 โพสต์โดย : admin 4,791 views
  • Categories

  • Recent Posts