จัดงานแต่งแบบไทย เริ่มต้นอย่างไรดี

จะเริ่มต้นอย่างไรดี

หลังจากตกลงปลงจะแต่งงานกัน คู่รักมักมีคำถาม ตามว่าจะเริ่มต้น
เตรียมงานอย่างไร ถ้าเป็นสมัยโบราณฝ่ายชายจะจัด ผู้ใหญ่ที่รู้จักกันทั้งสอง

ฝ่ายเป็นเถ้าแก่ไปทาบทามว่าฝ่ายหญิงเต็มใจจะให้มาสู่ขอหรือไม่ แต่

ปัจจุบันขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะชายหนุ่มหญิงสาวใกล้ชิดกันมากขึ้น

เมื่อจะแต่งงานจึงเริ่มการปรึกษาพ่อแม่จะให้จัดการอย่างไรบ้าง เมื่อเข้าใจ

ตรงกันแล้ว ฝ่ายชายก็นัดวันไปสู่ขอได้เลยจะให้คุณพ่อไปเจรจา หรือหา

เฒ่าแก่ผู้ใหญ่ไปช่วยพูดก็ได้ ในวันที่สู่ขอโดยมากจะพูดคุยเกี่ยวกับสินสอด

ทองหมั้นและการจัดงานด้วยซึ่งเรื่องนี้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ควร จะคุยกับ

ผู้ใหญ่ของตนไว้บ้างแล้ว

ประเพณีแต่งงานไทยสินสอดมากน้อยแค่ไหนจึงเรียกว่าพองาม

คำถามข้อนี้ไม่มีคำตอบแต่ก็พอจะมีแนวทางได้บ้างว่าให้ดูจากพี่น้องญาติสนิทที่เพิ่งแต่งงานไป ที่สำคัญคือ

ต้องอย่าให้ เกินกำลัง จนถึงต้องกู้หนี้ยืมสินเพียงแสดงตามตั้งใจดีและจัดให้เห็นว่าฝ่ายชาย มีความสามารถในการ

ทำงาน และเก็บออมอีกทั้ง มีฐานะพอสมควร ที่จะดูแลเจ้าสาวได้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง ก็น่าจะชื่นชมแล้ว

สินสอดนี้ถือเป็นทรัพย์ที่ฝ่ายชายมอบให้ผู้ปกครอง ของฝ่ายหญิงเป็นเครื่องตอบแทน ที่หญิงยอมสมรส ซึ่งก็

หมายความว่าสินสอด เป็นสิทธิ์ขาดของผู้ใหญ่ฝ่ายหญิ งท่านอาจเก็บไว้ หรือมอบให้เจ้าสาวเป็นทุนติดตัวมา

หรือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานก็ได้ในกรณีผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง เรียกร้องสินสอดสูงมาก ฝ่ายชายก็อาจขอให้กองทุน

เท่ากัน แล้วให้มอบ เงินนั้นแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาว อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือถ้าสินสอดสูงมาก หรือต้องกู้ยืมมา

ฝ่ายชายบางรายก็คิดจะขอเงินคืน คือนำมาเข้าพิธีพอให้มีหน้ามีตาเท่านั้น ซึ่งก็ฟังดูไม่สวยงามนัก น่าจะใช้วิธี

ให้ฝ่ายหญิง ช่วยออกค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆแทนหรือถ้าจะให้ดี ก็ลดจำนวนสินสอดลงเหลือเท่าที่ไม่เดือดร้อน

หากเกรงว่าใครจะ วิิพากษ์วิจารณ์ก็เลี่ยงไปจัดงานหมั้นเล็ก ๆ เป็นส่วนตัวเฉพาะครอบครัว คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวาย

คอยดูว่าิสินสอดของเรา เท่าไร

ประเพณีแต่งงานไทยขบวนขันหมากต้องมีอะไรบ้าง

โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขันหมากพานสินสอดพานแหวนขนมมงคลผลไม้จำพวกกล้วยน้ำว้า มะพร้าว และส้ม

กับต้นกล้วย ต้นอ้อย พานธูปเทียนแพ จัดให้เป็นจำนวนคู่จะให้ขบวนยาวมากแค่ไหน ก็ได้บางแห่งจะมี ไก่ต้ม หมูต้ม

และเหล้ามาด้วยแต่ถ้าต้องการประหยัดอาจสั่งร้านดอกไม้ ให้จัดเฉพาะ ขันหมาก พานสินสอด และพารแหวน ส่วนเครื่อง

ประกอบอื่น ๆ เช่น ขนมมงคลผลไม้ก็จัดใส่จาน หรือถาด มีฝาชีผ้าโปร่งลูกไม้ทองปิดให้สวยงาม ไม่จำเป็นต้อง

ประดิษฐ์เครื่องตอง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ก็ใช้หน่อที่มีราก พันกระดาษสี บางบ้านจัดขันหมากเป็นขันเดียว ใส่ทั้ง

ทองหมั้น สินสอด แหวน รวมกันมาแล้วเพิ่ม ขันใส่ใบเงินใบทองถุงข้าวเปลือก ถั่วงาเป็นอีกขันหนึ่งก็มี

ประเพณีแต่งงานไทยขนมในขบวนขันหมากมีกี่อย่าง

ขนมในขบวนขันหมาก นิยมใช้ชื่อขนมเป็นมงคล เช่น ขนมตระกูลทองคือ ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด

ทองเอก นอกจากนี้ก็มีเสน่ห์จันทร์ จ่ามงกุฎ ขนมกง ขนมชั้น ลูกชุบ โดยมากจัด 9 คู่จะใส่พานแยกชนิดหรือรวมกันมา

ในพานเดียวเก้าอย่าง จัดเป็นสองพานคู่กันก็ได้

ประเพณีแต่งงานไทยพานเชิญขันหมากคืออะไร

พานเชิญขันหมากเป็นพานของฝ่ายหญิงจัดแต่ปัจจุบันก็มักจะสั่งทำพร้อมกันกับขันหมายของฝ่ายชาย

ในพานรับ ขันหมากจะบรรจุ หมากพลูที่จีบไว้เป็นคำบุหรี่และไม้ขีดเมื่อขบวนขันหมากมาถึง เด็กหญิงทางฝ่ายเจ้าสาว

จะถือพานเชิญขันหมาก ออกไปรับ เถ้าแก่ จะหยิบหมากพลูขึ้นเคี้ยวพอเป็นพิธี หรือจะไม่หยิบก็ได้ จากนั้นก็วางห่อเงิน

หรือของแถมพก ลงในพานแล้วเด็กหญิงก็จะเชิญขบวนขันหมาก เข้าบ้าน พานเชิญขันหมากนี้จะใช้พานดอกไม้แทนก็ได้

พิธีไหว้ผู้ใหญ่จัดอย่างไร

พิธีไหว้ผู้ใหญ่ถือเป็นการคารวะฝากเนื้อฝากตัวและแนะนำเขยสะใภ้ใหม่ให้รู้จัก บางบ้านอาจจัดก่อนพิธีหลังน้ำสังข์

แต่บางแห่ง ก็จะจัดภาย หลังหรือ ไปกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวันอื่นเมื่อเสร็จงานแล้วก็มี ปัจจุบันนิยมจัดกันในวันงาน

เพื่อความสะดวก

การไหว้ผู้ใหญ่จะเชิญ ทางฝ่ายชายก่อนหรือ เรียงลำดับอาวุโสก็ได้ไม่มีกฏเคร่งครัด จะเชิญเฉพาะชั้น

ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ หรือเชิญลุงป้าน้าอาด้วยก็สุดแต่เห็นสมควรคู่บ่าวสาวจะถือพาน ดอกไม้ธูปเทียนมอบให้

โดยให้ผู้ใหญ่นั่งที่เก้าอี้ หรือโซฟา คู่บ่าวสาวจะก้มกราบหนึ่งครั้ง แล้วยกพานส่งให้ผู้ใหญ่รับ จากนั้นผู้ใหญ่จะให้พรแล้ว

หยิบเงินรับไว้ส่งให้ โดยจะผูกข้อมือด้วยก็ได้

จากนั้นคู่บ่าวสาวมอบผ้าไหว้ แล้วกราบอีกครั้ง ผ้าไหว้ที่มอบให้ผู้ใหญ่ นิยมเป็นผ้าใหมแต่จะใช้ผ้าลูกไม้

ผ้าตัดกางเกง ผ้าเช็ดตัว ผ้าพันคอ เน็ทไท หรือของอื่น ๆ ที่ดูมีราคากว่าของชำร่วยอย่างเช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง

นาฬิกา ฯลฯ ก็ได้

ส่วนผ้าขาวนั้นใช้จัดร่วมกับของอื่น ๆ ในพิธีไหว้ผี และไหว้บรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้ว หลังจากพิธี จะนำไปตัดเย็บ เป็นสบง จีวร ถวายพระ
ต้องแจกซองเงินให้ใครบ้าง ?

ฝ่ายเจ้าบ่าวแจกซองให้ญาติพี่น้องของเจ้าสาวที่มากั้นขบวนขันหมากจำนวนเงินในซองที่ให้ประตูเงินประตูทอง

สองประตูสุดท้ายจะสูงเป็นพิเศษโดยเจ้าบ่าวจะถือซองเงินเองหรือให้เฒ่าแก่ช่วยแจกก็ได้ระหว่างที่แจกซองก็จะมีการ

พูดจาหยอกล้อเพิ่มความคุ้นเคยในหมู่ญาติมิตรจากนั้นเถ้าแก่จะแจกซองให้เด็กที่ถือพานเชิญขันหมากและเมื่อถึงเวลาที่

เจ้าบ่าวถอดรองเท้าเข้าบ้านเจ้าสาวก็จะมีคนคอยหยิบรองเท้าไปซ่อนซึ่งเจ้าบ่าวก็จะต้องจ่ายค่าไถ่ให้อีกสำหรับทางฝ่าย

เจ้าสาวนั้นจะแจกซองเงินหรือของแถมพกให้คนที่ยกขันหมากเด็กที่ถือขันหมากเอกจะได้รับของมีค่ามากกว่าคนอื่น ๆ

นอกจากนี้เมื่อฝ่ายเจ้าสาวนำขนมและของอื่น ๆ ออกจากพานแล้ว ก็จะวางของแถมพกใส่ในพานก่อนจะส่งคืนด้วย

พีธีปูที่นอนและส่งตัวจัดอย่างไร

สมัยโบราณเจ้าบ่าวจะต้องนอนเฝ้าเรือนหอ 3 คืน หรือ 7 คืน แต่ปัจจุบันหลังงานเลี้ยงก็ส่งตัวได้เลย

โดยจัดผู้ใหญ่ ที่ครองคู่กันยาวนานและลูก ๆ ยังมีชีวิตอยู่ได้ดีครบทุกคนมาเป็นผู้ปูที่นอน แล้วหยิบสิ่งของมงคล

คือหินบดยา ฟักเขียว แมวคราว วางกลางที่นอนพร้อมพานถั่ว งา ข้าวเปลือก จากนั้นโปรยกลีบดอกไม้ แล้วลงนอน

พอเป็นพิธีก่อนจะลุกขึ้นมา แก้ฝันในทางที่ดี เป็นอันเสร็จพิธีปูที่นอน สมัยนี้จะใช้ตุ๊กตาแมวแทน หรือจะเพียงให้ผู้ใหญ่

โปรยกลีบดอกไม้ก็เป็น ศิริมงคลพอแล้ว จากนั้นเมื่อถืงเวลาส่งตัว ก็จะมีการอบรมให้ศิลให้พรกันอีกเล็กน้อย แล้วให้ คู่บ่าวสาวนอนบนเตียงโดยให้ เจ้าบ่าวนอนด้านขวาใกล้ประตู เผื่อมีอันตรายจะได้ปกป้องเจ้าสาว

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
Tags :
แต่งงาน
- 29-09-2009 1:53:46 โพสต์โดย : ido 145
  • หมวดหมู่