ทะเบียนสมรส จดหรือไม่ดีกว่ากัน

ทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส

????????? ในปัจจุบันคู่แต่งงานหลายคู่ ตัดสินใจไม่จดทะเบียนสมรสด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าสามีภรรยาเมื่อแต่งงานกันแล้วต้องจดทะเบียนสมรส เพียงแต่การไม่จดทะเบียนสมรสจะทำให้ไม่มีสิทธิเหมือนคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง

????????? เหตุผลที่คู่แต่งงานในปัจจุบันไม่จดทะเบียนสมรส มีทั้งในเรื่องการให้ความสำคัญกับความรักที่มีต่อกันมากกว่ากระดาษเพียงใบเดียว หรือบางคู่อาจมีเหตุทางธุรกิจ ที่หากจดทะเบียนสมรสแล้วอาจมีผลกระทบได้ในภายหลัง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับธุรกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ทะเบียนสมรสมิใช่เพียง “กระดาษแผ่นเดียว”

????????? หลายคู่คิดว่าทะเบียนสมรสเป็นแค่กระดาษเพียงแผ่นเดียว โดยรูปลักษณ์ภายนอกนั้นใช่ แต่โดยหน้าที่แล้ว ทะเบียนสมรสถือเป็น “หลักฐาน” ทางกฎหมายที่ทำให้สามีภรรยาได้สิทธิและหน้าที่ต่อกันในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งทรัพย์สิน เงินทอง การจัดการงานบ้าน งานเรือน การเลี้ยงดูลูก รวมถึงสิทธิหน้าที่ในการอ้าง และถูกอ้างการเป็นสามีภรรยากับคนนอก ทั้งเรื่องของหนี้สิน ค่าเสียหายฐานละเมิด สิทธิที่จะได้รับมรดก เป็นต้น

เมื่อมีทะเบียนสมรส

????????? 1. กฎหมายมิได้ถือว่าเมื่อคนสองคนมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว จะเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้อง เพราะนั่นถือเป็นเพียงสภาพชายที่ใช้บริการโสเภณีเท่านั้น แต่หากมีทะเบียนสมรส กฎหมายจะคุ้มครองความเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้อง

????????? 2. สังคมทั่วไปจะยกย่องให้เกียรติแก่สามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

????????? 3. เมื่อจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องต่าง ๆ

?????????? สิทธิการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ไม่ว่าใครจะมีปัญญาเลี้ยงดูใครโดยไม่เลือกว่าชายต้องดูแลหญิง หรือหญิงต้องดูแลชาย

?????????? สิทธิที่ผู้หญิงจะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายชาย

?????????? ทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างสมรส ทั้งคู่ย่อมมีสิทธิคนละครึ่ง

?????????? หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้ กฎหมายจะเรียกสิทธิการเรียกค่าทดแทนจากผู้ละเมิดสิทธิของตนได้ โดยสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาในทำนองชู้สาวก็ได้ และภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ หลักการนี้กำหนดให้เรียกร้องค่าเสียหายจากชายชู้หรือหญิงนอกสมรสที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้มีทะเบียนสมรสได้

?????????? ลูกที่เกิดจากชายหรือหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูตามสมควร อันถือเป็นหน้าที่ของบิดาและมารดาที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน

?????????? การทำนิติกรรมผูกพันทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายเสมอ ทำให้รับรู้ความเสียหายเบื้องหน้าหรือตักเตือนกันก่อนได้

?????????? การรับมรดก กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าคู่สมรสมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิในทรัพย์สินของผู้ตายด้วย

?????????? หากต้องยุติชีวิตสมรส ผู้มีทะเบียนสรสมจะได้รับค่าเลี้ยงชีพจนกว่าจะมีคู่สมรสใหม่ และค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีที่ต้องรับภาระหน้าที่ดูแลบุตรเอง และยังต้องแบ่งสินสมรสกันคนละครึ่งด้วย

????????? ในกระดาษเพียงแผ่นเดียวที่มองกันโดยทั่วไป แต่ภายในมีสิทธิ ความคุ้มครองต่าง ๆ มากมายอยู่ ดังนั้น การจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคู่รัก ที่จะเลือกและดำเนินชีวิตคู่ต่อไปอย่างไร เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับให้เมื่อแต่งงานกันแล้วต้องจดทะเบียนสมรส เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่ต้องพิจารณาด้วยตัวเอง

?

ขอบคุณ นิตยสาร IDO

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แต่งงาน
- 12-03-2010 9:40:12 โพสต์โดย : ido 182
  • หมวดหมู่