วาเลนไทน์นี้.. เชิญคู่รักลุ้น ร่วมงานวิวาห์เหนือเมฆที่ ภูทับเบิก

รักกันที่ภูทับเบิกงานวิวาห์เหนือเมฆ ที่ภูทับเบิก
วันที่ 14 กุมภาพั พ.ศ. 2554

จังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์?ขอเชิญ 14 คู่รักมาร่วมสร้างความมหัศจรรย์แห่งรักร่วมกันในงาน Month of Love @ภูทับเบิก ตอนวิวาห์เหนือเมฆ?โดยจะมีการจดทะเบียนสมรสพร้อมกันบนยอดภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,768 เมตร พร้อมกันกับการเก็บภาพความประทับใจในวันแห่งความรัก

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมงาน

รายละเอียดการรับสมัคร

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นคู่รักที่มีความรัก และความผูกพันซึ่งกันและกัน
1.2 มีความพร้อมในการเข้าร่วมสมรสหมู่ในครั้งนี้
1.3 ผู้ที่จะเข้าร่วมในการวิวาห์หมู่ ต้องร่วมจดทะเบียนในวันงานด้วย
1.4 คู่สมรสสามารถพาญาติมางานได้ หากประสงค์จะร่วมงานคู่สมรส จะต้องแจ้งจํานวนให้ผู้จัดงานทราบก่อน (ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ติดตาม)
1.5 ไม่จํากัดอายุของผู้สมรส แต่ต้องเป็นคู่รักที่แท้จริง
2. กติกาการคัดเลือก
2.1 เขียนใบสมัคร แนบรูปถ่ายคู่รักขนาด 4×6 นิ้ว พร้อมประวัติชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อและเล่าเรื่องราวความประทับใจในความรักของคุณ เรื่องราวที่น่าสนใจจะถูกคัดเลือกเพื่อ?เข้าสู่รอบสัมภาษณ์ โดยส่งใบสมัครมาตามช่องทางต่อไปนี้

– ส.งทางไปรษณีย์มาที่ 37/31 หมู่บ้านปริญญลักษณ์ ถนนสามัคคี แขวงท่าทราย?อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง ?รักกันที่ภูทับเบิก?)
– ส่งทาง e-mail : lovephutabberk@gmail.com
– ส่งทาง facebook : facebook/เรารักภูทับเบิก
***สิ้นสุดวันรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2554***
2.2 ทีมงานจะทําการนัดหมายคู่รักที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อทําการสัมภาษณ์คัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ไอซ์สตูดิโอ ลาดพร้าว 71
2.3 คู่รักที่ได้รับคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญาพิธีการ พร้อมวางเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท
หมายเหตุ – จะคืนเงินมัดจําให้ครบจํานวนหลังจบพิธีการการส่งตัวเข้าหอ หากคู่สมรสไม้ได้
อยู่ในพิธีการจนครบขั้นตอนรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมให้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ใน?การคืนเงินมัดจําดังกล่าวทันที
2.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

3. สิ่งที่ทางคู่สมรสได้รับ
3.1 พิธีวิวาห์ตามประเพณีม.งครบขั้นตอน
3.2 ชุดแต่งงานม้ง สําหรับคู่บ่าว-สาว
3.3 ทีมช่างแต่งหน้าทําผม
3.4 รูปขยายใหญ่สําหรับใส่กรอบ 1 รูป ขนาด 16 x 20 นิ้ว (จัดส่งภายในการจัดงาน)
3.5 รถตู้รับ-ส่ง ตลอดทั้งงาน
3.6 ที่พักและอาหาร และงานเฉลิมฉลองสมรส สําหรับคู่รักที่เข้าโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได.ที่ : 086-327-4120 และ 086-327-4122

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
Wedding News
- 13-01-2011 10:37:59 โพสต์โดย : ido 268
  • หมวดหมู่